Mitä merkitystä kaupan kassan tai pankkivirkailijan palkalla on vientiyrityksille?

PUHEENVUORO: Vientiyritys ei voi siirtää kohonneita kustannuksia hintoihin, kirjoittaa Petteri Rautaporras.

Profiilikuva
kilpailukyky
Teksti
Petteri Rautaporras
Suomen Kuvalehti

Vientivetoisen työmarkkinamallin ajatuksena on, että globaalille kilpailulle alttiit alat määrittelisivät jatkossa, millä työvoimakustannusten kehityksellä niiden toiminta pysyy Suomessa kilpailukykyisenä.

Tätä yhteistä linjaa eivät alat, jotka eivät globaalia kilpailua kohtaa, saisi ylittää. Näin koko kansantalous olisi osallisena Suomelle elintärkeän viennin kilpailukyvyn edellytysten parantamisessa.

Mutta mitä väliä esimerkiksi kaupan kassan, juristin, siivoojan, pankkivirkailijan, lääkärin tai lähihoitajan palkoilla on vientiyritykselle?

Useimmiten vientiyrityksen kilpailijoina ovat periaatteessa maailman kaikki samalla alalla toimivat yritykset. Jos tässä tilanteessa suomalainen yritys haluaa saada myyntiä aikaiseksi, sen pitää olla hinta-laatusuhteeltaan asiakkaalleen maailman paras.

Yksittäisellä yrityksellä ei juuri ole hinnoitteluvoimaa markkinoilla – toki jossain määrin valmistettavasta tuotteesta tai tarjottavasta palvelusta riippuen. Jos hinta on asiakkaalle liian kova, se ostaa tuotteen tai palvelun toisaalta.