Ministeriöjako tarvitsee vuosituhatpäivityksen

Ministeriöiden hallinnonalat pitää päivittää nykyaikaan.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Juho Romakkaniemi
Suomen Kuvalehti

Suomen uudistaminen vaatii valtionhallinnolta ja ministeriöiltä uudenlaista organisoitumista. Monet tämän päivän haasteet edellyttävät maan hallitukselta strategista johtajuutta. Usein kysymykset ovat myös poikkihallinnollisia, niin että toimivalta jakautuu monen ministeriön kesken.

Viime vuosisadalta periytyvät päätöksenteon rakenteet ja siiloutuneet ministeriöiden hallinnonalat kaipaavatkin päivittämistä. Kehittyvä ja nopeasti muuttuva maailma vaatii uudenlaisia hallinnollisia kokonaisuuksia sekä lainvalmistelulle vahvan johdon. Päätöksenteon on pystyttävä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin joustavasti.

Hallinnollisia muutoksia tarvitaan, koska monimutkaisia, poliittisesti vaativia rakenteellisia uudistuksia on hankala viedä läpi yhdessä vaalikaudessa. Uudistusten etenemistä saattavat jarruttaa ministeriöiden väliset näkemyserot. Ministeriöiden itsenäiset lainvalmisteluprosessit synnyttävät pulmatilanteita ja hidasteita, jotka lisäävät lainsäädännön tulkinnanvaraisuutta.

Yksi syy myös sote-uudistuksen takkuiluun on ollut päätöksenteon rakenne. Sosiaali- ja terveysministeriö on joutunut painimaan kohtuuttoman suuren työtaakan ja muiden kuin ydinosaamiseensa kuuluvien kysymysten kanssa. Sotessa myös valtiovarainministeriöllä, työ- ja elinkeinoministeriöllä sekä oikeusministeriöllä on osaamista.