Lukion yleissivistävä opetus uhattuna

Lukion opetusta uudistavan työryhmän mietintö ei ole toteuttamiskelpoinen, kirjoittavat opetusneuvos Veikko Pöyhönen ja antropologi Laura Vilva.

Profiilikuva
katsomusaineet
Teksti
Veikko Pöyhönen Laura Vilva
Suomen Kuvalehti

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkistama lukio-opetusta uudistavan työryhmän mietintö on herättänyt keskustelua.

Työryhmä oli tiettävästi erimielinen. Siksi ehdotus sisältää kolme vaihtoehtoista korimallia. Ajan hengen mukaisesti ne korostavat siinä määrin valinnaisuutta, että minkä tahansa toteuttaminen vaarantaisi lukion laaja-alaisen ja syvälle luotaavan yleissivistävän opetuksen. Ehdotus paljastaa työryhmän kapea-alaisuuden.

Ylimitoitettu valinnaisuus olisi loukkaus koulutuksen alueellista tasa-arvoa kohtaan, sillä se tulisi tuhoamaan pienet lukiot ja siten harventamaan lukioverkkoa. Suurten kaupunkien jättilukiot puolestaan saavat helposti tuotantolaitoksen leiman, jossa tehokkuus ohittaa inhimillisen kasvun ja nuoren tasapainoisen persoonallisuuden kehityksen. Ehdotus vaarantaa myös yhteisöllisyyden, jota työryhmä itsekin pitää tärkeänä.

Mietintö on muiltakin osin ristiriitainen. Keskeisin ristiriita liittyy laaja-alaiseen yleissivistykseen, jota työryhmä kyllä arvostaa, mutta jonka sisältö valinnaisuutta korostavassa mallissa jäisi riippumaan lukiolaisten senhetkisistä toiveista. Lukioikäinen nuori on harvoin valmis kauaskantoisiin valintoihin, joita häneltä nyt edellytettäisiin.

Nämä ongelmat jo yksistään osoittavat, että ehdotus ei ole toteuttamiskelpoinen. Suomella ei ole varaa asettaa uhanalaiseksi lukiota yleissivistävän opetuksen antajana.