Lukijoilta: Kriisinhallinta valtioneuvostossa yhden henkilön vastuulle

Kriisinhallinta valtioneuvostossa yhden henkilön vastuulle.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Kriisinhallinta kuntoon

Koronakriisi on paljastanut, että erillisinä siiloina toimivien ministeriöiden yhteistyö takkuaa. Ongelman ratkaisuksi on esitetty erilaisia yhteistyöelimiä. Presidentti esitti nyrkkiä. Erilaisia elimiä onkin perustettu. Ne eivät ole osoittautuneet riittävän tehokkaiksi.

Ehdotan, että asiaa hoitamaan nimitetään valtioneuvoston kansliaan yksi henkilö. Normaaleina aikoina tämä henkilö seuraa ministeriöiden yhteistyötä ja raportoi sen sujumisesta ja mahdollisista ongelmista suoraan pääministerille.

Kriisin koittaessa hänet on helppo nopeasti nimittää kriisinhallintaprojektin omistajaksi. Näin hänestä tulee kaikkien ministeriöiden kriisinhallinnassa työskentelevien virkamiesten ensisijainen esimies. Nämä henkilöt muodostavat tehokkaan tiedonkulku- ja käskytysrakenteen.

Tapio Lampinen