Kun valtio piilotetaan: Yhdysvalloissa kansalainen saa yhteiskunnalta tukia – mutta ei tajua sitä itse

KOLUMNI: Julkisten palveluiden hämärtäminen saa amerikkalaiset äänestämään omia etujaan vastaan, kirjoittaa Anu Partanen.

Profiilikuva
sosiaaliturva
Teksti
Anu Partanen

Muutama vuosi sitten professori Suzanne Mettler kysyi 1 400 amerikkalaiselta, olivatko nämä hyötyneet julkisista tuista. Yli puolet vastasi kieltävästi.

Sitten hän kysyi, olivatko he käyttäneet joitakin 21:stä tutkijoiden nimeämästä valtion tarjoamasta edusta. Tällaisia etuuksia ja tukia olivat esimerkiksi lastenhoidon maksujen verovähennys, työnantajan tarjoaman sairausvakuutuksen verovapaus, yli 65-vuotiaiden julkinen sairausvakuutus, työeläke, työttömyysvakuutus, asuntolainan korkovähennys ja valtion opintolaina.

Kävi ilmi, että 96 prosenttia asian kiistäneistä oli käyttänyt ainakin yhtä ja keskimäärin neljää etuutta. Vastaajat eivät siis ymmärtäneet hyötyneensä verovaroilla tuetuista julkisista palveluista tai eduista.

Miten näin voi olla? Ovatko amerikkalaiset poikkeuksellisen tyhmiä tai tietämättömiä? Eivät. Heidän hämmennyksensä on suora seuraus ilmiöstä, jota Mettler kutsuu nimellä submerged state, piilotettu valtio.

Verovähennys hämärtää tuen ja summat.