Kestävyysvaje meni muodista

Vaalien alla huoli julkisesta taloudesta on pudonnut keskusteluista.

Profiilikuva
näkökulma
Teksti
Roope Uusitalo
Suomen Kuvalehti

Nyt toimitusministeristöksi muuttuneen hallituksen ohjelman keskeinen osa oli julkisen talouden tasapainottaminen. Hallitusohjelmassa velkaantuminen luvattiin lopettaa ja kestävyysvaje kattaa säästöillä ja rakenteellisilla uudistuksilla.

Ensimmäinen tavoite on toteutunut, osin hallituksen toimien ja osin kansainvälisen noususuhdanteen ansiosta. Julkisen sektorin alijäämä on jo lähellä nollaa. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on ollut laskussa jo vuodesta 2016 lähtien ja alenee ennusteiden mukaan edelleen.

Sen sijaan julkisen talouden kestävyysvaje ei juuri ole pienentynyt. Iso osa kestävyysvajeesta oli tarkoitus kattaa kaatuneen sote-uudistuksen avulla. Tämä tuskin oli kovin realistista, mutta nyt ei enää mahdollistakaan.