Julkisen hallinnon on osattava kuvitella parempi tulevaisuus

Puheenvuoro: Hallinnossa tarvitaan jatkossa ennen kaikkea kykyä muutokseen.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Päivi Nerg Eeva Kaunismaa Katri Sarkia
Suomen Kuvalehti

Epävarmoina aikoina moni kääntää katseen julkiseen hallintoon. Myös koronaviruksen aiheuttaman pandemian aikana julkisen hallinnon merkitys ja kyky turvata ihmisten hyvän elämän edellytykset ovat korostuneet.

Pandemia ei jää 2020-luvun ainoaksi kriisiksi, vaan ihmiset ja yhteiskunnat joutuvat kohtaamaan myös esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja taloudelliseen murrokseen liittyviä haasteita. Hyvinvoinnin turvaamiseksi on tällöin välttämätöntä, että julkinen hallinto kykenee toimimaan muuttuvissa tilanteissa menestyksekkäästi. Niin ikävä kuin koronakriisi onkin, se tarjoaa myös mahdollisuuden muuttaa totuttuja toimintamalleja, katsoa pidemmälle kriisin yli ja rakentaa yhdessä toivottua tulevaisuutta.

Tämän vuosikymmenen haasteita ei ratkaista menneiden vuosikymmenten työkaluilla. Valtiovarainministeriö johtaa parhaillaan työtä, jonka tavoitteena on muodostaa strategia Suomen julkiselle hallinnolle 2020-luvulla. Tarvitsemme strategian, jonka viitoittamalla tiellä valtionhallinto ja kunnat pystyvät entistä paremmin vastaamaan ihmisten tarpeisiin, uudistamaan toimintaansa ja korjaamaan yhteiskunnallisia ongelmia. Perinteiset hallinnon toimintatavat ohjaavat jatkuvuuteen ja säilyvyyteen, mutta jatkossa tarvitsemme ennen kaikkea kykyä muutokseen, jotta kriisien jälkeisen paremman tulevaisuuden rakentaminen on mahdollista.