Kimmo Kiljunen: Kansalaisaloitteiden tekemistä pitäisi helpottaa

PUHEENVUORO: Media vaikuttaa aivan liikaa aloitteiden onnistumiseen, kirjoittaa Kimmo Kiljunen.

Profiilikuva
eduskunta
Teksti
Kimmo Kiljunen

Oikeusministeriö on käynnistänyt kansalaisaloitteen uudistustyön. Perustuslain mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä aloite, jonka eduskunta käsittelee samalla tavoin kuin hallituksen lakiesitykset.

Kansalaisaloitteilla on haluttu täydentää edustuksellista demokratiaa. Ne voivat koskea voimassaolevan lainsäädännön muuttamista tai kokonaan uuden lain säätämistä. Viiden vuoden aikana on tehty 543 kansalaisaloitetta, joista ainoastaan 16 on päätynyt eduskunnan käsittelyyn. Vain yksi aloite on johtanut lainsäädännön muutokseen. Se koski tasa-arvoista avioliittolakia.

Aloitteilla tavoitellaan kuitenkin myös yhteiskunnallista keskustelua, ja sellainen on usein onnistuttu aikaansaamaan.

 

Kansalaisaloite on vakiintunut osaksi suomalaista demokratiaa. Yli kolmasosa äänioikeutetuista on allekirjoittanut vähintään yhden kansalaisaloitteen. Se on paljon, kun kyselytutkimusten mukaan vain 8 prosenttia on osallistunut mielenosoituksiin ja 22 prosenttia on ottanut yhteyttä poliitikkoihin.