Ekologinen vero- ja tukiuudistus vauhdittaisi kiertotaloutta

Puheenvuoro: Luonnonvaravero kannustaisi pitämään tuotteet ja materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään, kirjoittaa Sarianne Tikkanen.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Sarianne Tikkanen
Suomen Kuvalehti

Kiertotalous tarkoittaa uudenlaista kulutus- ja tuotantokulttuuria sekä innovaatioita. Se tarkoittaa myös muutoksia asenteissa, ansaintalogiikassa ja arvoketjuissa. Kiertotaloudessa luonnonvaroja käytetään mahdollisimman vähän. Tuotteet tehdään kestäviksi, korjattaviksi ja uudelleenvalmistettaviksi, materiaalit kierrätetään tehokkaasti. Omistamisesta siirrytään palveluihin ja jakamistalouteen.

Kiertotaloutta tukevan toimintaympäristön luominen edellyttää uusia politiikkatoimia ja ohjauskeinoja. Yhteiskunnan toimintaa ohjataan merkittävästi vero- ja tukipolitiikalla. Suomessa ja laajemminkin EU-maissa keskimäärin yli puolet verotuotoista kertyy nykyisin työn verotuksesta ja vain noin seitsemän prosenttia ympäristö- ja luonnonvaraveroista. Tuotannontekijöinä ihmistyötä ja luonnonvaroja kohdellaan eri tavoin.

Verotuksen painopiste tukee nykyisen, lineaarisen talousjärjestelmän logiikkaa: luonnonvarojen tuhlausta ja ihmistyön minimointia. Kiertotalouden ratkaisut kuitenkin edellyttävät ihmistyötä, kuten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä palveluja.