Kansalaisfoorumi voisi täydentää parlamentaarisia keinoja ilmastokriisin torjunnassa

Puoluekeskeinen politiikka ei kannusta pitkäjänteiseen rakenteellisten ongelmien ratkaisuun.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Kaapo Riikonen Roni Nousiainen

Demokratia ei tiivisty pelkkiin vaaleihin, vaan se on olennaisesti kansalaisten valtaa ja kykyä vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Puoluekeskeinen politiikka ei kannusta sellaiseen pitkäjänteiseen rakenteellisten ongelmien ratkaisuun, jota ilmastokriisi vaatii.

Pysyäkseen elinvoimaisena demokratia edellyttää kokeiluja ja uusia tapoja, jotka mahdollistavat kansalaisten vallan.

Alikäytetty keino on deliberatiivinen eli puntaroiva demokratia. Suomeen pitäisikin perustaa kansalaisfoorumi: kansalaisista arvalla valittava, sille ennalta annettua kysymystä pohtiva toimielin. Se ei korvaisi nykyisiä parlamentaarisia käytänteitä vaan täydentäisi niitä antamalla kansalaisille mahdollisuuden etsiä yhdessä tapoja annetun kysymyksen ratkaisemiseksi. Eikä mikään kysymys ole aikanamme yhtä polttava kuin ilmastonmuutos.