On aika havahtua kehittämään demokratiaa

Puheenvuoro: Kaikkien pitää katsoa peiliin ja pohtia keinoja, joilla poliittiseen päätöksentekoon osallistumisesta tehdään houkuttelevampaa.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Aluevaalien suurin häviäjä oli demokratia. Syitä matalaan äänestysaktiivisuuteen voidaan hakea passiivisista ihmisistä ja pandemiasta, mutta se on turhaa. Meidän kaikkien on katsottava peiliin ja pohdittava keinoja, joilla poliittiseen päätöksentekoon osallistumisesta saadaan tehtyä houkuttelevampaa.

Ranskassa 2019 keltaliivien protestit pakottivat poliittiset päätöksentekijät vastaavaan itsetutkiskeluun. Mielialoja tyynnyttääkseen presidentti Emmanuel Macron käynnisti ennennäkemättömän laajan kansalaiskeskustelujen sarjan, jossa kansalaiset pääsivät muun muassa laatimaan toimintasuosituksia ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Protestien seurauksena myös Pariisin päättäjät halusivat saada asukkaidensa äänen paremmin kuuluviin kaupungin päätöksenteossa ja päättivät perustaa kansalaispaneelin pysyväksi osaksi kaupunginhallintoa. Satunnaisotannalla valittavalla paneelilla on muun muassa oikeus tehdä aloitteita valtuustolle ja päättää Pariisin osallistuvan budjetoinnin aiheista. Pariisin mallin esikuvana ja innoittajana toimi Belgian saksankielisen osavaltion alueparlamentti, jossa samanlainen malli oli otettu käyttöön 2019.