Puun käytön väheneminen ei turvaa metsiemme hiilinielua

Puheenvuoro: Suomi ei voi tehdä metsäpolitiikassa päätöksiä yksinomaan ilmastonmuutoksen ehdoilla, kirjoittaa Suomen metsäkeskuksen johtaja Ari Eini.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Ari Eini
Suomen Kuvalehti

Kansainvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n, raportti maapallon ilmaston tilasta herätti vilkkaan keskustelun Suomen metsien käytöstä. Vaikka raportin pääviesti oli ”irti fossiilisista”, uutisoitiin raportin merkitsevän Suomen metsien hakkuumäärien alentamista. Miksi hakkuumääriä pitää vähentää, jos päätavoitteena on päästä eroon fossiilisista raaka-aineista? Onko meillä oikeasti vaihtoehtoja?

Suomessa on harjoitettu pitkään aktiivista metsäpolitiikkaa. Metsiemme puustoon sitoutunut hiilivarasto on kasvanut viidessäkymmenessä vuodessa lähes 70 prosenttia. Metsiemme vuotuinen hiilinielu on noin 30 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia eli isompi kuin Kanadan, kun huomioidaan metsätuhot.

Lokakuun alussa julkaistun uusimman VMI:n (valtakunnan metsien inventointi) tulosten mukaan Suomen metsien vuotuinen kasvu on 107 miljoonaa kuutiometriä eli selvästi isompi kuin puuston kokonaispoistuma, 87 miljoonaa kuutiometriä. Kasvua voitaisiin lisätä pelkästään turvemaiden tuhkalannoituksilla noin 8 miljoonaa kuutiometriä. Hyödyntämällä metsiemme koko kasvupotentiaali voisimme päästä jopa 150 miljoonan kuutiometrin vuosikasvuun.