Jo profeetta Daniel oivalsi sen, minkä Sipilän hallitus usein unohtaa

NÄKÖKULMA: Kontrolliryhmien merkitys kokeiluissa paljastui pari tuhatta vuotta sitten, kirjoittaa Roope Uusitalo.

Profiilikuva
Raamattu
Teksti
Roope Uusitalo

Klassisessa tieteellisessä koeasetelmassa osa kohdejoukosta valitaan koeryhmään ja osa verrokkiryhmään. Koeryhmälle tarjotaan uutta lääkettä ja verrokkiryhmä jätetään ilman.

Yksinkertaisimmassa mahdollisessa tilanteessa lääkkeen vaikutusta voidaan sitten arvioida vertaamalla koeryhmän ja verrokkiryhmän tilannetta kokeen jälkeen.

Metodi on universaali. Samalla metodilla voidaan arvioida kaikenlaisten lääkkeiden vaikutusta.

Lääke voi olla myös veroale, perustulo, kotihoidon tuki, luokkakoon pienentäminen tai epäkonventionaalinen rahapolitiikka.

Jossain tilanteissa arviointi on helpompaa, jossain verrokkiryhmän muodostaminen, ja siten lääkkeen vaikutusten luotettava arviointi, on eettisistä tai teknisistä syistä hiukan vaikeampaa.