Merituulivoima voi olla energiamurroksen palapelin keskeinen osa

Merituulivoiman mahdollisuudet ovat toistaiseksi jääneet maatuulivoimaan tehtyjen investointien varjoon.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Pekka Pokela Juha Vanhanen

Energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvä keskustelu on keskittynyt viime aikoina erilaisiin keinoihin vähentää riippuvuutta Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista. Kyse on kuitenkin kokonaisvaltaisesta energiamurroksesta, jossa keskeistä on sähkön tarpeen voimakas kasvu. Teollisuus, liikenne, lämmitys, koneet ja laitteet sähköistyvät niin vauhdilla, että kaikki lähivuosia koskevat ennusteet sähkön kulutuksesta todennäköisesti ylittyvät.

Sähkö tarvitsee rinnalleen puhtaan energian kantajan, kun fossiilisista polttoaineista luovutaan. Päästöttömästi tuotettua vetyä ja vedystä jalostettuja polttoaineita käytetään tulevaisuudessa teollisuuden raaka-aineina, energian lähteinä eri sovelluksissa sekä myös energian siirtämiseen ja varastoimiseen.

Osa murrosta on myös lähialueidemme energiaverkkojen yhdistyminen. Vaikka Suomi voi jo lähitulevaisuudessa olla energiaomavarainen, sähköä liikkuu koko ajan enemmän Suomen, Ruotsin, Norjan ja Baltian maiden välillä.