Ihmiskunnan tulevaisuuden turvaaminen vaatii nopeita toimia

Puheenvuoro: Synnytystalkoisiin kannustaminen on edesvastuutonta, kirjoittaa professori Janne S. Kotiaho.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Janne S. Kotiaho
Suomen Kuvalehti

Elinympäristöjen heikentyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat vakavia uhkia ihmiskunnalle ja vaikuttavat jo lähes puoleen maailman ihmisistä. Vuoteen 2050 mennessä elinympäristöjen heikentyminen yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa lisää yhteiskunnallista epävakautta ja konflikteja ja johtaa 50–700 miljoonan ihmisen massapakolaisuuteen. Viljelysmaiden tuotantokyky laskee 10 prosenttia, paikoin jopa 50, kun samalla väkimäärä kasvaa 30 prosenttia. Elinympäristöjen heikentyminen ja monimuotoisuuden häviäminen ovat myös taloudellinen uhka: vuonna 2010 näistä johtuvat kustannukset nousivat jo 10 prosenttiin globaalista bruttokansantuotteesta.

Yli kolmannes maapallon maapinta-alasta on maatalouden käytössä. Vajaa neljännes pinta-alasta on säästynyt merkittäviltä ihmisvaikutuksilta, mutta vuoteen 2050 mennessä tämä pinta-ala kutistuu alle 10 prosenttiin. Rajuimman hävityksen kohteena ovat olleet kosteikot ja suot. Elinympäristöjen tuhoaminen kiihtyy ja ajamme planeettaa kohti kuudetta massasukupuuttoa. Projektioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä maailman monimuotoisuudesta 38–46 prosenttia menetetään.

 

Perimmäiset elinympäristöjen heikentymisen syyt ovat erittäin korkean kulutuksen elämäntyyli kehittyneissä maissa, samaa tavoittelevien kehittyvien maiden kulutuksen kasvu ja globaali väestönkasvu.