Markkinatalouden voittajia ovat ne yritykset, jotka uudistavat toimintansa ekologisesti kestäväksi

Markkinataloudessa voittajia ovat ne yritykset, jotka uudistavat toimintansa ekologisesti kestäväksi

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
jussi nikula

Lokakuun puolivälissä julkaistun WWF:n Living Planet -raportin tulokset ovat äärimmäisen huolestuttavia. Selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat romahtaneet keskimäärin 69 prosentilla vuodesta 1970 ja luonto köyhtyy hälyttävää tahtia.

Luonnon häviäminen kiihdyttää ilmastokriisiä, ja luonto köyhtyy ilmaston lämmetessä. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaiseminen on mahdollista vain puuttumalla molempiin uhkiin samanaikaisesti, ja yrityksillä on merkittävä rooli näiden kriisien ratkaisijoina. Moni yritys pyrkii vähentämään ilmastovaikutuksiaan, mutta yritysten rooli luontokadon pysäyttämisessä on yhtä tärkeä.

Monet vastuullisuuteen panostavat yritykset ovat jo aloittaneet tärkeimpien luontovaikutustensa tunnistamisen ja minimoinnin.

Nykyään tavoitteita asetettaessa myös tieteellinen tieto otetaan aiempaa paremmin huomioon. Yrityksille yksi tärkeimmistä kysymyksistä on tuotantoketjussa käytettävien raaka-aineiden alkuperän selvittäminen: onko se tarkasti selvillä, ja tiedetäänkö millaisia luontokatovaikutuksia tuotannolla on ollut.