Hirvituhot huolestuttavat

Puheenvuoro: Hirviä pitää metsästää enemmän, jotta taimikkotuhot vähenevät, kirjoittaa Suomen metsäkeskuksen Markku Remes.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Markku Remes
Suomen Kuvalehti

Hirvien aiheuttamia tuhoja havaittiin Suomen metsissä miljoonan hehtaarin alalla valtakunnan metsien 11. inventoinnin mukaan. Metsänomistajat ovat alkaneet vaatia muutosta tilanteeseen, sillä moni heistä on pettynyt viranomaisten, metsäalan organisaatioiden ja metsäammattilaisten saavutuksiin tuhojen vähentämisessä. Alueellisissa riistaneuvostoissa asetettiin maaliskuussa tavoitteeksi hirvikannalle 76 000 yksilöä. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirviä oli viime jahtikauden jälkeen noin 88 500 yksilöä.

 

Metsänomistajille korvataan vuonna 2017 ilmoitetuista vahingoista reilut 1,4 miljoonaa euroa. Noin 60 prosenttia metsistä on yksityisten omistuksessa, muut eivät voi saada korvauksia. Suuri osa yksityisistä metsänomistajista ei hae korvauksia ollenkaan, joten maksetut korvaukset kertovat vain kehityssuunnan: tuhoilmoitukset liki kolminkertaistuivat vuodessa. Myös liikenneonnettomuudet ovat lisääntyneet. Liikenneviraston mukaan vuonna 2016 teillämme tapahtui yhteensä 1 881 hirvionnettomuutta, joiden laskennalliset kustannukset olivat 64 miljoonaa euroa.