Helsingin kumous

Moottoriteiltä vapautuville alueille mahtuisi 130 000 uutta asukasta, kirjoittaa Osmo Soininvaara.

Profiilikuva
asuntopolitiikka
Teksti
Osmo Soininvaara
Kirjoittaja Osmo Soininvaara on tietokirjailija, luennoija ja Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja (vihr).

Valtio velvoitti Helsingin seudun kunnat nopeuttamaan kaavoitusta hintana seudun liikennehankkeiden rahoituksesta. Vuotuisen asuntotuotannon pitäisi nousta nykyisestä 13 000 asunnosta 17 000 asuntoon, mikä merkitsisi sitä, että seudun väkiluvun kasvu nousisi 17 000 asukkaasta noin 25 000 asukkaaseen. Valtio haluaa nopeuttaa muuttoa tuottavan työn äärelle Helsinkiin.

Helsingin valmisteilla olevassa yleiskaavassa varaudutaan seudun väkiluvun kasvuun 600 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Helsinki ottaisi asukkaista vastuulleen neljännesmiljoonan. Luvut perustuvat kasvun jatkumiseen entiseen tahtiin.

Helsingin seudun nykyisestä väestönkasvusta puolet on peräisin ulkomailta. On vaikea uskoa, että ulkomaalaisväestöä tulisi jatkossa samaan tahtiin, koska päämuuttajamaista Virossa elintaso nousee niin, ettei muuttopaineita enää ole, ja Venäjästä taas ei uskalla ennustaa mitään. Helsingillä on kielensä ja ilmastonsa vuoksi vaikeuksia houkutella koulutettua ulkomaista työvoimaa.

 

Asuntoihin on kyllä tulijoita, vaikka ulkomaalaisväestöä ei tulisi. Muutto muualta Suomesta kiihtyy, jos asunnot Helsingissä halpenevat.