Lasten vuosi alkaa nyt

Oikeus tulla kuulluksi on lapsen oikeuksien sopimuksen vaikein kohta.

Profiilikuva
näkökulma
Teksti
Hanna Ojanen
Suomen Kuvalehti

Alkava uusi vuosi 2019 voisi hyvin olla lasten vuosi: lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta. Se on hieno piirre maailmassamme. On olemassa sopimus, jossa laajasti ja vakavasti ajatellaan lasten parasta. Se on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus: sen ovat saattaneet voimaan kaikki maat paitsi yksi, Yhdysvallat.

Kun kansainvälinen sopimusjärjestelmä tuntuu monilta kulmiltaan järkkyvän, tarvitaan esimerkki, joka osoittaa hämmästyttävää yksimielisyyttä erittäin tärkeästä asiasta. Lapset ovat erityisiä siksikin, että he ovat kuin silta erilaisten järjestelmien ja ajatusmaailmojen välillä, jokin, joka yhdistää kaikkia. Olisiko kauniimpaa sopimusta kuin sellainen, jossa mainitaan lepo ja leikki? Sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus paitsi saada opetusta, myös oikeus lepoon, vapaa-aikaan ja leikkimiseen.

 

Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Sen mukaan lapsen aseman turvaaminen on lakiin sidottu valtioiden velvoite. Sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta: syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen.