Finassikuplia tulee vähemmän, kun nainen tekee sijoituspäätöksiä

Femina economica? Tutkimusviisaudesta pitäisi ottaa oppia.

Profiilikuva
finanssikriisi
Teksti
Juhana Vartiainen
Kirjoittaja on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ylijohtaja.

Helmikuussa ilmestyneessä American Economic Review’n numerossa raportoidaan kiinnostava kokeellinen tutkimus. Sen tarkoitus oli selvittää, käyttäytyvätkö naiset sijoittajina eri tavoin kuin miehet.

Kokeellisten tutkimusasetelmien käyttö on viime vuosina yleistynyt myös taloustieteessä. Suuntaukseen kannattaa suhtautua jossain määrin varauksellisesti, koska laboratorioihin eristetty käyttäytyminen tuskin vastaa täydellisesti sitä arjen ”elämänpeliä”, jossa olemme koko ajan mukana. Yhtä kaikki, laboratoriokokeet voivat valaista monia mikrotason käytöksen piirteitä tavalla, johon ei muilla tutkimusmenetelmillä voida pureutua.

Kyseisessä tutkimuksessa toistettiin jo aiemmissa kokeissa käytetty asetelma, jonka koehenkilöt joutuvat sijoittajan asemaan. He käyvät toistuvaa huutokauppaa keskenään. Kaupan kohteena ovat varta vasten tätä koetta varten luodut arvopaperit, jotka antavat ennalta määritellyillä todennäköisyyksillä haltijalleen erisuuruisia rahatuottoja.

Aiemmissa tutkimuksissa sama asetelma on osoittanut, että tällaisella keinotekoisesti luodulla rahoitusmarkkinalla syntyy säännönmukaisesti ”kupla”. Toisin sanoen, arvopapereita ostetaan pelin alkuvaiheessa kalliimmalla kuin niiden todennäköinen arvo on. Pelin viimeisillä kierroksilla kupla puhkeaa ja arvopapereiden kauppahinnat palautuvat niiden todelliseen arvoon. Havainto on herättänyt kiinnostusta, koska taloustieteessä muuten lähdetään laajasti siitä, että markkinoilla on taipumus toimia rationaalisesti.