Emeritusprofessori: Yli 70-vuotiaat eristettiin ilman kunnon oikeusperustetta tai hyötyjen ja haittojen arviointia – ohjeet korjattava

Puheenvuoro: Poliittisen päätöksenteon uskottavuuden kannalta on vahingollista, jos suuri joukko ikääntyneitä ei koe voivansa toimia arjessa rajoitusten mukaisesti.

Profiilikuva
koronavirus
Teksti
Juhani Lehto

Koronapandemian hillitsemiseksi päätettyjen rajoitusten purkamiskeskustelussa on toistuvasti oletettu, että ikääntyneiden tartuntojen ehkäisemisellä perustellut toimet jatkuisivat muita rajoituksia pidempään.

Rajoitustoimia on monenlaisia.

Valmiuslakiin perustuvat rajoitukset edellyttävät pitävän arvion rajoituksen välttämättömyydestä, haitoista ja hyödyistä. Ne saavat olla voimassa vain niin kauan kuin ne ovat välttämättömiä.

Tartuntatautilakiin perustuvat rajoitukset, kuten monien kunnallisten palvelujen sulkemiset ja vierailukiellot, vaativat myös perustelun tartuntatautilain mukaisten edellytysten olemassaolosta ja nekin ovat määräaikaisia, useimmiten yhden kuukauden kerrallaan.