Dosentin arvon määräaikaisuus toisi lisää ongelmia

Dosentit muodostavat merkittävän tieteellisen osaajareservin, jota tulisi pyrkiä päinvastoin vahvistamaan.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
tanja pessi tiina mahlamäki jukka Hoffrén

Dosentin arvon peruuttaminen tai muuttaminen määräaikaiseksi on viime aikoina synnyttänyt keskustelua akateemisen maail- man ulkopuolella. Suomen dosenttiliitto ei kannata dosenttien asemaa heikentäviä esityksiä.

Suomessa on yli 10 000 dosenttia. He ovat korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, jotka työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä eri sektoreilla. Tieteelliseltä pätevyydeltään he vertautuvat professoreihin, mutta heiltä puuttuu nimitys professorin tehtävään. Dosentin arvo antaa heille itsenäisen oikeuden tehdä tutkimus- ja opetustyötä.

Yliopiston perustehtävänä on akateeminen vapaus. Kaikilla yliopistolaisilla on oikeus mielipiteisiinsä – myös sellaisiin, jotka ovat joidenkin mielestä tai joinakin aikoina vääriä. Kriittinen asenne ja myös vastakkaisten mielipiteiden esittäminen ja sietäminen ovat olennainen osa tieteellistä debattia.

Akateemisessa yhteisössä ratkotaan hyvien tieteellisten käytäntöjen rikkomukset sen omien sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Yliopiston ulkopuolella tapahtuneet rikokset tai rikkomukset ratkotaan asianomaisilla foorumeilla viime kädessä rikoslain mukaan.