Geopolitiikan käsitteen sisältöä olisi aika päivittää

Geopolitiikka-termin käyttö on niin väljää, että ei ole varmaa, tietävätkö kaikki itsekään mitä sillä tarkoittavat.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Ari Puheloinen
Suomen Kuvalehti

Geopolitiikka on tehnyt paluun keskusteluun maailmalla ja meillä. Tämä on tervetullutta. Valitettavasti termin käyttö on sen verran väljää, että aina ei ole varmaa, tietävätkö kaikki itsekään, mitä he sillä tarkoittavat tai ilmaiseeko käsitteen käyttö juuri sen, mitä on tarkoitus viestiä.

Jotkut puhuvat geopoliittisesta tilanteesta tarkoittaen vallitsevaa kansainvälistä tilannetta yleisesti. Monet taas näyttävät ajattelevan, että geopolitiikka on yksinomaan laajentumishakuista, aggressiivista politiikkaa ja että laajentumishakuinen ja globaali politiikka sekä suurvaltakilpailu ovat aina geopolitiikkaa. Toiset taas puhuvat geopolitiikasta, kun he tarkoittavat ensi sijassa geotaloudellisia seikkoja.

 

Geopolitiikan käsitettä ja sisältöä on runsaan sadan vuoden aikana määritelty ja sovellettu monin eri tavoin politiikan sisältöjen ja ympäristön muuttuessa. Muun muassa klassiset geopolitiikan teoriat viime vuosisadan alkupuolelta ovat oman aikansa tuotteita eivätkä sellaisenaan sovellettavissa tämän päivän maailmaan.