EU:n on vahvistettava perusoikeuksien toteutumisen valvontaa

Puheenvuoro: Euroopan unionin on vahvistettava perusoikeuksien toteutumisen valvontaa.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Sture Fjäder
Suomen Kuvalehti

Akava on vahvan EU:n puolestapuhuja. Olemme painottaneet osaamista ja kilpailukykyä sekä yhteiseurooppalaisten työmarkkinoiden pelisääntöjä. Tavoitteenamme on Euroopan unioni, joka panostaa arvoihin, perusoikeuksiin ja demokratiaan. Ilman niitä eivät eurooppalaiset yhteiskunnat voi kehittyä ja kukoistaa.

Riippumaton oikeusjärjestelmä ja hyvä hallinto ovat tärkeitä yritysten liiketoiminnallekin. Sisämarkkinoilta putoaa pohja, jos samat periaatteet eivät päde kaikissa jäsenvaltioissa. Oikeusvaltioperiaate on EU:n kovaa ydintä.

EU:n perustamissopimuksessa on määritelty unionin yhteiset arvot. Niitä pidettiin pitkään lähes itsestään selvinä. Jäsenyyden vaatimuksia tarkennettiin myöhemmin ns. Kööpenhaminan kriteereillä, jotka laadittiin 1990-luvulla. Maiden odotettiin pystyvän kantamaan kaikki jäsenyyden ja erityisesti sisämarkkinoiden asettamat velvoitteet.

Lisäksi oletettiin, että jäseniksi pyrkivillä on riittävän vahva hallinto, joka takaa demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen sekä ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen kunnioittamisen. Jäsenyyden perustaan kuului, että nämä asiat ovat kunnossa. EU seuraa Romanian ja Bulgarian kehitystä kuitenkin yhä oikeusvaltion toteutumisen näkökulmasta.