Riittääkö pelkkä opiskelu?

Profiilikuva
Blogit Megafoni
Kirjoittajat ovat pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria. Nuorten Ääni -toimitus tuo nuorten näkökulmia esille mediassa.

Lukioni yrittäjyyskurssilla vieraillut yrittäjä yllätti minut kertomalla, että uusia työntekijöitä palkatessaan hän katsoo ainoastaan hakijan työnäytteitä eikä tutkintoa lainkaan.

Työkokemusta sekä osallistumista erilaisiin vapaa-ajan projekteihin arvostettiin myös nuorille suunnatussa Suomen tulevaisuus -tapahtumassa viime syksynä. Tapahtumassa erilaiset yrityselämän edustajat kertoivat, kuinka hyvä olisi, jos työnhakijalla olisi näyttöä erilaisista projekteista, joissa on ollut mukana.

Projekteihin osallistuminen ja työkokemuksen kerääminen vaikuttavat yhä tärkeämmiltä asioilta. Lisäksi meidät nuoret yritetään saada nopeasti työelämään, minkä takia kokemuksen hankkiminen näyttäisi olevan hyvä aloittaa jo aikaisin.

Herääkin kysymys, olisiko järkevää aloittaa työkokemuksen hankkiminen jo opiskelujen ohella.

Kyllä, mutta kokemusta ei välttämättä tarvitse hankkia työllä. Esimerkiksi harrastusten kautta vapaa-ajalla voi hankkia vastuutehtäviä, ja pelkästään koulussa voi saada kokemusta erilaisista projekteista. Opiskelu ja työnteko samanaikaisesti kuulostaa haasteelliselta, mutta osa-aikaisia töitä on myös tarjolla enemmän kuin ennen. Tehdystä työstä saadut hyödyt voivat sitä paitsi olla monenlaisia.

Muutama viikko sitten Helsingin Sanomissa julkaistiin artikkeli, jossa eri yliopistoista valmistuneet pohtivat, mitä heille jäi käteen yliopistoajaltaan. Opinnoista opiskelijat kokivat saaneensa pätevyyden lisäksi taidon oppia uusia asioita sekä kyvyn hahmottaa isoja kokonaisuuksia. Niiden lisäksi pidettiin tärkeänä opiskeluaikana harrastusten ja työelämän kautta saatuja taitoja: viestintätaitoja, kontaktien luomista ja projektien hallintaa.

Opiskelusta ja työkokemuksesta saaduille hyödyille onkin vaikea vetää selkeää rajaa. Moni nuori törmää kuitenkin usein samaan ongelmaan: työnsaanti on vaikeaa, jos ei ole kokemusta.