Raivostukaa! Eli eläinten vallankumous

Profiilikuva
Blogit Megafoni
Kirjoittajat ovat pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria. Nuorten Ääni -toimitus tuo nuorten näkökulmia esille mediassa.

 ”Jättäkää lapset rauhaan.” Tämä oli Vladimir Putinin viesti urheilijoille, jotka saapuvat helmikuun alussa Sotshin talviolympialaisiin. Homoseksuaalit ovat tervetulleita kisaamaan – kunhan eivät ”propagoi” parisuhdettaan lapsille. En lannistu. Pitkäaikainen elämäntavoitteeni, maailman pelastaminen, ei vielä ole vaakalaudalla

Venäjän hallituksen päätökset ja ihmisoikeustilanne suututtavat ja hämmentävät. Venäjä tukee kansaa alistavia osapuolia Syyriassa ja Ukrainassa. On selvää, ettei Venäjä ole ainoa valtio, joka pelaa maailmanpoliittista valtapeliä. Onko yhteiskunnallinen muutos siis mahdollista? Oliko saksalainen filosofi Immanuel Kant täysin harhainen kirjoittaessaan maailmanrauhaa käsittelevän teoksensa Ikuiseen rauhaan? Antti Nylénin sanoin: ”Miten jaksamme elää? Missä on elämän mieli?” Maailman pelastaminen osoittautuu päivä päivältä vaikeammaksi elämäntavoitteeksi.

Yhteiskunnallista muutosta – joka näyttäytyy monille maailman pelastamisen rationaalisempana muotona – pohtivat myös filosofi Slavoj Žižek ja yksi Pussy Riotin vangituista jäsenistä, Nadezhda Tolokonnikova,  kirjeenvaihdossaan. Ensimmäisessä kirjeessään Žižek vertaa Pussy Riotin aktivismia poliittisen esseistin, John Jay Chapmanin, kuvaukseen yhteiskunnallisista radikalisteista: ”Heitä syytetään käsittämättömän ristiriitaisista rikoksiksta […] Mutta heillä on tietty sointi. Siitä tulee peräänantamattomien radikalistien suuri käytännön voima. Ulkopuolelle vaikuttaa siltä, ettei kukaan seuraa heitä, vaikka kaikki uskovat heihin.”

Myöhemmin Žižek osoittaa, että länsieurooppalainen valtaa pitävä eliitti osaa hallita yhä vähemmän ja vähemmän: “Siksi ei ole ihmekään, että Pussy Riot saa meidän kaikkien olon epämukavaksi – tiedätte hyvin mitä ette tiedä, ettekä uskottele, että teillä olisi nopeita tai helppoja vastauksia mutta kerrotte meille, etteivät he, joilla on valtaa, tiedä myöskään. Viestinne on, että Euroopassa sokeat johtavat sokeita. Tämän vuoksi on niin tärkeää, että ette anna periksi.”

Vastatessaan Žižekille Tolokonnikova selventää Pussy Riotin aktivismin päämääriä ja halua muutokseen. Hän argumentoi, että Venäjän yhteiskunnallisen muutoksen tiellä on etenkin haluttomuus boikotoida maata taloudellisesti. Raaka-aineiden kaupankäynti Venäjän kanssa osoittaa hiljaista hyväksyntää hallinnon toimia kohtaan – ei sanojen, vaan rahan avulla.

Perustelu on yksinkertainen: myös ihmisoikeuksia sortavat valtiot ovat riippuvaisia niiden oman talouskasvun sanelevasta elegantin tuhoisasta talousjärjestelmästä, kapitalismista. Taloudellinen boikotti näännyttäisi  talouskasvun pakottaen valtiot muuttamaan toimintatapojaan. Hyvät naiset ja herrat, ensimmäinen askel maailman pelastamiselle on tässä.

Kirjeenvaihdosta nousee kysymyksiä nykyisen yhteiskunnan oikeutuksesta ja sen rakenteista, kapitalismin ehdoista ja ihmisoikeuksien asemasta maailmanpolitiikassa ja maailmantaloudessa. Selvää on, että kriittistä ajattelua ja suoraa toimintaa vaaditaan sekä maailmanpolitiikkaa että siihen vahvasti sidoksissa olevaa nykyistä taloudellista järjestelmää vastaan. Mutta: millaiseksi yhteiskuntaa olisi muutettava? Voinko sittenkään pelastaa maailmaa?

Zižek kirjoittaa Tolokonnikovalle: ”Mitä voidaan tehdä tilanteessa, jossa mielenosoitukset ja protestit ovat hyödyttömiä, jossa demokraattiset vaalit ovat hyödyttömiä? Voimmeko vakuuttaa väsyneet ja manipuloidut ihmisjoukot siitä, että olemme valmiita heikentämään olemassa olevaa järjestystä, ottamaan osaa provokatiiviseen vastarintaan, mutta myös tarjoamaan mahdollisuuden uudesta järjestyksestä?”

Darth Vader toteaa Luke Skywalkerille hieman melodramaattisesti Tähtien sodassa: ”Aliarvioit pimeän puolen voiman. Jos et taistele, tapaat kohtalosi.” Taistella siis täytyy – voittivathan kapinalliset lopulta elokuvassakin.