Mitä on kiltteys?

Profiilikuva
Blogit Megafoni

Olen jo muutaman kerran törmännyt netissä lauseeseen ”kiltti ihminen pilaa mahdollisuutensa.” Kiltteys on saanut tässä virkkeessä erittäin kielteisen sävyn, mitä se ei mielestäni ansaitse. Lempeyttä ja ystävällisyyttä pidetään hyveinä ja eivätkös ne kuulostakin aivan kiltin ihmisen ominaisuuksilta. Mistä kiltteyden huonoksi muuttunut sointu johtuu?

Tänä päivänä mahdottomuuksiin ajettu kilpailuhenki ajaa ihmisiä ylimielisyyteen. Näkyvyys ja valta ovat nykypäivän hyveitä. Muiden heikkouksien löytäminen on älykkyyttä ja niihin tarttuminen on tie menestykseen ja suosioon.

Kiltteyttä ja ystävällisyyttä pidetään naiivina ja lyhytnäköisyytenä. Olen jopa lukenut artikkelin ihmisistä, jotka ovat ”sairastuneet kiltteyteen.”

Mitä kiltteys todellisuudessa on? Löysin netistä kiltteydelle määritelmät ”läsnä oleva, empaattinen, epäitsekäs, avoin, ystävällinen, antelias, hyvätapainen, kohtelias, mukava, suvaitsevainen, muita arvostava ja kuunteleva.” Mahtaako ihmistä, joka omaa nämä kaikki adjektiivit edes olla olemassa?

Kiltteys voidaan mielestäni määritellä monella tapaa. Voi olla kiltti yksilön, ryhmän tai yhteiskunnan tasolla. Kiltteyttä on myös nähdä muiden tarpeiden lisäksi omat tarpeensa ja tunteensa eikä pitää itseään alempiarvoisena. Täytyy osata olla kiltti itselleen. Tällainen ihminen osaa tuoda omat mielipiteensä esille ja samalla kunnioittaa muita.

Kiltteys ei ole epäkypsyyttä, tyhmyyttä, heikkoutta, alistumista tai helpoimman reitin valitsemista.
Mielestäni kiltteys on viisautta suoriutua arjesta nostamatta omaa asemaansa muita halventamalla ja alistamalla. Tällaisissa tilanteissa kiltti henkilö joutuu aina ajattelemaan astetta pidemmälle kuin muut. Ja juuri se on tärkeä tekijä matkalla menestykseen.

En silti väitä, että kiltteys olisi muita arvokkaampi ominaisuus vaan yksi luonteenpiirre muiden joukossa, jossa siinäkin on omat heikkoutensa ja vahvuutensa.

Tietynlaista kiltteyttä löytyy kaikilta, eikä tämä moraali koske vain ihmistä. Luonnossa eläimet auttavat heikompaa yksilöä ja jakavat saadun ruuan.

Haluavatko ihmiset nykyään itsensä miellettävän kiltiksi, jos yleistynyt käsitys killtteydestä on negatiivinen? Millaisena henkilönä kiltti ihminen nähdään? Määritelläänkö ihmisen kiltteys tekojen vai olemuksen perusteella? Kiltteys ei ehkä kuulosta kaikkein näyttävimmältä adjektiivilta, mutta se onkin jotain suurempaa. Kiltteyttä voi olla vaikea määritellä ja sen vastakohtaa lähes mahdotonta keksiä.

Kiltteys on ominaisuus jota ihmiset tarvitsevat enemmän. Se on hieno asia, joka vaatii viisautta ja rohkeutta, mutta voi olla joskus helpoinkin ratkaisu. Kiltteyttä pitäisi arvostaa enemmän, sillä sen avulla voidaan vielä luoda jotain uutta ja arvokasta.