Miksi äänekkäät menestyvät paremmin?

Profiilikuva
Blogit Megafoni
Kirjoittajat ovat pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria. Nuorten Ääni -toimitus tuo nuorten näkökulmia esille mediassa.

Huomaamme kaverini kanssa usein, että meitä äänekkäämmät oppilaat saavat suuremman huomion. Opettajat antavat parempia arvosanoja heille, jotka osaavat ja uskaltavat ilmaista omia mielipiteitään, kuin heille, jotka ovat epäsosiaalisempia ja hiljaisempia luonteeltaan.

Hiljaisuus vaikuttaa muutenkin ihmisen elämään monella tapaa. Hiljaisemman ihmisen voi olla huomattavasti vaikeampaa saada töitä. Hiljainen olemus työhaastattelussa voi vaikuttaa siihen, saako työn vai ei, vaikka olisi täysin pätevä töihin.

Vuonna 2007 Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että luonteenpiirteet selittivät noin 20 prosenttia nuoren kouluarvosanoista. Luonteenpiirteistä esimerkiksi sosiaalisuus, positiivisuus sekä iloisuus vaikuttivat myönteisesti nuoren koulumenestykseen.

Vaikka koulussa hiljaisuutta pidetään huonona asiana, se voi olla myös hyvä luonteenpiirre. Ihminen joka on hiljainen, on usein myös hyvä kuuntelija. Hiljaisuus ei tarkoita ettei olisi mitään sanottavaa. Sisäänpäin kääntyneen ihmisen luonteenpiirteitä ovat usein, herkkyys, hyvät kuuntelutaidot, empaattisuus, sekä harkitsevuus. Silti yhteiskunnassa suositaan kilpailunhaluisia sekä äänekkäitä, mutta miksi?

Omasta mielestäni siksi, että he haluavat olla esillä ja he ovat spontaaneja. Ehkä sosiaalisemman ihmisen kanssa uskotaan tulevan paremmin toimeen. Jokaisella, myös hiljaisella, pitäisi kuitenkin olla mahdollisuus menestyä.

Tilannetta pitäisi yrittää muuttaa ja antaa introvertille enemmän mahdollisuuksia. Oman mielipiteen sanominen ääneen voi hiljaisesta tuntua vaikealta, mutta jos siihen saa mahdollisuuden, olo on huomattavasti parempi kuin sellaisen, joka on tottunut olemaan äänessä.

Koulussa opettajien pitäisi ottaa huomioon kaikki oppilaat. Jotkut tehtävät, kuten esiintymiset, pitäisi olla vapaaehtoisia. Koulussa on ollut tilanteita, joissa oppilas on pelkästä  esiintymisjännityksestä lähtenyt pois kesken koulupäivän. Niin ei kuuluisi tapahtua.

Tämä saa tuntemaan vihaa ja ärtymystä sillä, ihmisen luonteenpiirteiden ei pitäisi vaikuttaa niin suuresti ihmisen elämään. Puheliaampien ihmisten pitäisi olla ymmärtäväisempiä ja huolehtia siitä, että hiljaisemmat ihmiset eivät joutuisi epäarvostettuun asemaan.