Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Nuorten Ääni -toimituksen blogi.

Kulttuurien tasa-arvoa opetukseen

Sasu Ölander
Blogit Megafoni 30.1.2012 13:54

Suomea on viime aikoina mainostettu monikulttuurisena yhteiskuntana. Melkein jokainen avustusjärjestö tai rasismia vastustava liike käyttää monikulttuurisuuskorttia. Onko Suomi todella monikulttuurinen? Jos määritämme monikulttuurisuuden sillä, miltä katukuva näyttää, olemme monikulttuurinen yhteiskunta. Parempi määritelmä olisi kuitenkin sellainen, jossa monikulttuurisen yhteiskunnan tunnusmerkit olisivat kulttuurien moninaisuus ja niiden tasa-arvoinen sekoittuminen. Tasa-arvoisella sekoittumisella tarkoitan hetkeä, jossa kulttuurit antavat ja ottavat vastaan vaikutteita samassa suhteessa. Näillä määritelmillä Suomi ei ole monikulttuurinen.

Suomalaista monikulttuurisuutta voisi kuvata hyvin allegorialla. On kaksi kaupunkia ja niiden välissä on joki. Joen keskellä on sirkus. Joen vasemmalla puolella on köyhä ja värillinen Suomi ja oikealla puolella on valkoinen ja hyvin menestyvä Suomi. Kerran vuodessa pidetään erilaisuudenjuhla. Valkoiset saapuvat sirkukseen ja värilliset astuvat lavalle. Värilliset näyttävät kulttuuriansa ja valkoiset haukottelevat. Kun juhla on ohi, valkoiset käskevät värillisten olla normaaleja. Värilliset ajattelevat, että heissä on jotain vikaa. Päivän päätteeksi värilliset toivovat olevansa normaaleja ja valkoiset katselevat kurjuutta ja miettivät, miten heitä voisi auttaa.

Meidän on lopetettava värillisten kulttuurien trivialisointi tai värilliset tulevat ikuisesti tuntemaan olonsa kuokkavieraiksi, toisen luokan kansalaisiksi. Koulujen opetussuunnitelmien pitäisi kattaa laajemmin erilaisten kulttuurien historiaa ja kirjallisuutta. Hyvä aloitus olisi arabialaisen kirjallisuuden ja historian lisääminen. Näin voisimme vähentää islamin pelkoa. Imperialismin ja siihen liittyvän rasismin opetusta olisi lisättävä. Nyt opetus on suppeaa ja yksipuolista. Opetus keskittyy nykyään mielestäni värillisten kehittymättömyyteen ja antaa sellaisen kuvan, että värilliset olisivat olleet passiivisia vastaanottajia ja valkoiset aktiivisia toimijoita. Aivan kuin värilliset olisivat vain istuneet ja hyväksyneet kohtalonsa, kun valloittajat tulivat. Rasismin ja imperialismin välillä oleva suhde joko unohdetaan tai se sivutaan pikkuasiana.

Samalla on lisättävä tietoisuutta siitä, että imperialismi tuhosi kaikkien värillisten yhteisöjä. Emme saisi keskistyä vain ainoastaan Leopoldin Kongoon vaan myös Brittiläiseen Intiaan ja Afrikkaan, Ranskan Indokiinaan ja Länsi-Afrikkaan, Yhdysvaltojen Filippiinit, Hollannin Indonesia, Kiinan oopiumsota ja Boksarikapina ja sadat välikohtaukset, joissa näkyi valkoisen miehen halveksunta värillisiä kansalaisia kohtaan.

Kulttuurillinen opetus ja laajempi historiallinen opetuspohja auttaisivat suomalaisia ymmärtämään paremmin tiettyjä poliittisia trendejä Euroopan ulkopuolelta. Samalla suomalaiset ymmärtäisivät paremmin millaisen taakan imperialismin perintö on jättänyt värillisten yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Tärkein opetus olisi, että sorto köyhdytti värillisiä, mutta rikastutti valkoista Eurooppaa. Tämän ymmärtäminen auttaa ymmärtämään miksi jotkut värilliset uskovat, että Euroopalla on velka, jota ei ole vieläkään maksettu takaisin.

Tavoite on se, että Suomen koulut siirtyvät Eurooppa-keskeisestä opetuksesta maailma-keskeiseen opetukseen.

 

 

 

Sasu Ölander

Keskustelu

Tuo sirkusvertaus on hieno! Se kuvaa erinomaisesti suvaitsijoiden suhtautumista monikulttuurisuuteen.

Kirjoituksen loppuosa sitten lähtikin käsistä. En ymmärrä, miksi kirjoittaja haluaa, että ”Imperialismin ja siihen liittyvän rasismin opetusta olisi lisättävä”. Miksi suomalaisten pitäisi saada lisää opetusta imperialismissa ja rasismissa? Me emme ole ennenkään osanneet olla imperialistisia emmekä rasistisia, joten miksi se pitäisi varta vasten opettaa suomalaisille?

Olisiko kuitenkin niin, että suvaitsijat ja varsinkin ammattisuvaitsijat keskittyvät liikaa värillisten kehittymättömyyteen ja antavat sellaisen kuvan, että värilliset ovat passiivisia vastaanottajia ja valkoiset aktiivisia toimijoita?

vai että moniiulttuurin mekkana mainostettu, mielestäni rkp ja kumppanit biaudeet stubbit ja muut ovat mainostaneet suomea ympäri maailjaa rasismin kehtona.

Siinä onkin lähes loputtomasti ihmettelemistä miksi ns valkoisen miehen taakkaa yritetään kotiuttaa tänne Suomeen? Ilmeisesti maailmalta kopioitu malli jonka varassa voikin sitten syyllistää ja vaatia hyvitystä kaikesta mahdollisesta synnistä aina löytöretkistä lähtien. Kun mantraa hoetaan tarpeeksi, niin lopulta varsinkin nuoret uskovat jo totena ja sitten syntyy vaikkapa alustuksen kaltaisia kirjoituksia. Täydellinen tietämättömyyskin on vähemmän vaarallista kuin vajaan tiedon varassa politikoiminen.

Sangen erikoinen näkökulma, että despotismi, nepotismi, ihmisten ympärileikkaaminen, teokratia, sotaherrat ja anarkia ovat kolumnistin kirjoissa samalla tasolla demokratian, oikeusvaltion, Montesquieun vallanjaon ja laicite:n kanssa tasa-arvoiset. Näinhän on, jos väittenä on kulttuurien samanarvoisuus. Kulttuurit kuitenkin koostuvat mukaanlukien edellämainituista komponenteista, jotka paatuneinkin suvaitsevaiton edustaja kuitenkin osaa suoralta kädeltä nimetä hyviksi tai huonoiksi.

Tämänhän jo todistaa se seikka, että maailmassa on lainkaan mistään muusta, kuin luonnononnettomuudesta johtuvaa pakolaisuutta. Mitä ne kaikki muut pakolaiset sitten pakenevat, jos eivät juuri edellä mainittuja seikkoja, eli juuri sitä kulttuuria. Kulttuuria, joka kolumnistin mielestä on yhtä hyvä, kuin kulttuuri, jonka helmoista sitä pakopaikkaa etsitään.

Kussakin maassa on oma kulttuuri ja uudisasukkaat tuovat omaansa mukanaan. Jos ei haluta sopeutua tulomaan tavoille ja pitäytyy omassaan, se on eristäytymistä eli syntyy kansoja kansojen keskelle. Se on yleisen mielipiteen mukaan tavoiteltavaa. Ehdottomasti somaleille pitäisi saada ministeriöön oma kulttuuriosasto edistämään oman kulttuurin säilymistä, sillä somaleita on niin huomattava määrä, että pitää olla somalinkielen opetusta, somalikirjallisuutta ym. kulttuuria.

”Samalla on lisättävä tietoisuutta siitä, että imperialismi tuhosi kaikkien värillisten yhteisöjä. Emme saisi keskistyä vain ainoastaan Leopoldin Kongoon vaan myös Brittiläiseen Intiaan ja Afrikkaan, Ranskan Indokiinaan ja Länsi-Afrikkaan, Yhdysvaltojen Filippiinit, Hollannin Indonesia, Kiinan oopiumsota ja Boksarikapina ja sadat välikohtaukset, joissa näkyi valkoisen miehen halveksunta värillisiä kansalaisia kohtaan.”
Äläkä unohda imperialistisen Ruotsin valtapyrkimyksiä itäisellä takamaallaan, jota nykyisin Suomeksi kutsutaan, tai Venäjän tsaarien imperialistis- (tai empire)tyylistä sortopolitiikkaa kotimaamme kamaralla. Eikä suinkaan pidä unohtaa vaeltavien hämäläisten metsästäjäkeräilijöiden harjoittamaa valloitus- ja karkoituspolitiikkaa ’värikkäämpiä’ alkuasukkaita kohtaan.
Euroopasta puhuttaessa pitää muistaa jo kreikkalaisten ja roomalaisten harjoittamat valloitus- ja ryöstösodat sekä pakkosivistämiset. Lopulta päädytään Napoleonin, Hitlerin ja Stalinin kautta EU:n tukemaan globaaliin riistoon sekä Euroopan sisällä että orjatyövoimaa hyödyntävissä halpakustannusmaissa, joista moni lisäksi estoitta saastuttaa yhteistä ympäristöämme tai rikkoo lajitoveriemme ihmisoikeuksia.
Voimmekin päätellä, että rasismia (tai siihen verrattavaa syrjintää) esiintyy kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina (tai ainakin siihen asti, kunnes ihmiskokeita tekevät biotieteilijät päättävät tuhota genomiimme piilotetun ’rasismigeenin’).

Imperialismista sen verran, että kirjoittajalta unohtui pari seikkaa, islam ja arabialaisuus. Ne tuhosivat lukuisia kulttuureja Irakin ja Marokon välillä. Islam ja arabialaisuus ovat erittäin merkittäviä imperialistisia tekijöitä historiassa.

Suomi ei ole monikulttuurinen valtio, Suomesta pyritään tekemään sellaista. On paljon ihmisiä, jotka ajatuksesta ovat varsin eri mieltä. Arabialaisen. kirjallisuuden tms. ymppääminen suomalaiseen yhteiskuntaan ei ole järkevä ratkaisu, yhteiskunnan voimavarojen keskittäminen suomen kielen opiskeluun tulokkaille on tehokkain keino sopeuttamiseen. Oman kielen ja kulttuurin opettaminen saattaa jopa hidastaa siirtolaisten sopeutumista, se syö myös valtavasti opetustoimen voimavaroja.

Eurooppa ei ole myöskään vastuussa siitä, että useat Afrikan valtiot eivät kykene toimimaan, vastuuta on myös paikallisilla. Ölander pitää ”värillisiä” ilmeisesti jonkinlaisina lapsina, jotka eivät ole vastuussa itsestään?

Kirjoitus ylipäänsä herättää kysymyksen, missä ihmeen maailmassa Sasu oikein elää?

Mistä rahoitus näihin kulttuuritunteihin ja mitä oppiaineita vähennetään. Nyt nuoret eivät tunne lähihistoriaa opetuksen tai harrastuksen puutteen vuoksi. Vantaalla on peruskoulussa n. sataa eri kieltä. Jos kaikille näille taataan oman kulttuurin opetus, niin mistä rahat ja aika. Ja jos on vielä puolikielistä tai vain äidinkieltään osaavaa, niin mistä rahat tulkkipalveluihin. Tulkin hinta on 500 euroa päivä. Imperialismia on ollut kaikkialla, kun vahvempi kansa ottaa heikomman alueet. Valistunut saa sen tietää lukemalla kirjoista. Australiassa on kovat menot vielä aboriginaaleja vastaan. Näistä sorroista vaietaan kun ne on brittien tekemiä. Saksalaisten konnantyöt nostetaan kernaasti esiin ja ne tuomitaan rituaalis-automaattisesti, mutta muiden rikokset unohdetaan.

Täytyy tunnustaa, että en parhaimmalla tahdolla ja yrittämälläkään ymmärrä, että mikä tavoiteltava ihanne monikulttuurisuus on? Sitä ajetaan Suomeenkin kuin käärmettä pyssyyn.
Näin siitäkin huolimatta, että kokemukset muuallakin osoittavat, että erilaisuuden lisääminen lisää aina ristiriitoja ja yhteiskunnan eriytymistä, eikä tuloksena suinkaan ole eriväristen, erikielisten ja eritapaisten ihmisten harmonia, vaikka kuinka on harrastettu integrointia ja kotouttamista.
Eivätkö monikulttuurisuuden tavoittelijat vieläkään ymmärrä sitä, että ihmisessä on luontaisena pyrkimys säilyttää oma identiteetti?

http://www.youtube.com/watch?v=XNDvoa2ABNQ

http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/103966-liittokansleri-merkel-%E2%80%9Dmonikulttuurinen-saksa-epaonnistui-taysin%E2%80%9D

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/02/sarkozy_vallitseva_maahanmuuttajapolitiikka_epaonnistunut_2355894.html

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/02/david_cameron_monikulttuurisuus_ei_toimi_2342468.html?origin=rss

Afrikassahan alkoi siirtomavalta-ajan loputtua noin 60 vuotta sitten ”itsenäisyys”.

Mikä oli tulos ?

Entiset vilja-aitat ovat taantuneet käytännössä YK:n avulla ylläpidettäviksi nälkämaiksi, joissa jylläävät sisällisodat, terrorismi ja erilaiset kammottavat taudit. Ja mikä kummallisempaa, Arfrikkalaiset pyrkivät sankoin joukoin turvaan entisten siirtomaaisäntiensä luokse Eurooppaan.

Kommenttiraita näyttää olevan synkassa ja alleviivaavan Ölanderin kirjoituksen perustelut. Ympäristöliike käytti joskus termiä ”änkyrä” ihmistyypistä, joka ostaa uhitellakseen mahdollisimman ison auton ja rikkoo siitä vielä katalysaattorin. Heti kun puhutaan kulttuurista ja historiasta, niin kivien alta ryömii esiin pahaa tahtoa, sisälukutaidon puutetta tai tahallista asioiden ohi puhumista, näkökulman vääristelyä ja osatotuuksia. Kyllä kommenteissa ihan asiaakin oli, muttei mitään loppuun asti tai perustellusti.

Kiesus ei sitten ollut pekkaa pahempi ja niputti ihan asialliset, eri katsantokantaa edustavat kommentit änkyröiden tekeleiksi ja ympyrä sulkeutuu. Niitä perusteluja saa esittää ihan vapaasti toiseenkin suuntaan..

Mietin vaan, että olenko sitä minä vai tämän jutun kirjoittaja. Jompi kumpi meistä on. Elän ainakin itse niin monikulttuurisessa ympäristöstä, että tämä tuntui vieraalta. Tiedän, että Suomesta löytyy hyvinkin ennakkoluuloisia ja muita kulttuureita ymmärtämättömiä ihmisiä ja se yleensä johtuu vain heidän tietämättömyydestään, mutta eivät he ole mitenkään valtavirtaa. Kuten joku mainitsikin, tässä taitaa kirjoittaja itse sortua rasismiin tarkistamatta kaikkia faktojaan. Totta on, ettei koulunpenkillä muista kulttuureista välttämättä niin opikaan: niistä oppii vain käymällä vieraissa maissa tai kohtaamalla vieraista kulttuureista tulevia ihmisiä omassa kotimaassaan. Mutta kohtaamisiin on saatava molemmat osapuolet yhtälailla ihmettelevinä, kyselevinä ja valmiina oppimaan mukaan!!!

Eläköön monikulttuurinen Suomi!!!

Monikulttuurisuuden tavoittelijat eivät näköjään tiedä mitä tekevät. Itse asiassa heidän toiveidensa toteutuessa yhteiskunnalliset ristiriidat vain pahenevat. Osoittaa melkoista sokeutta ellei tätä havaitse.

Monikulttuurisuudelta emme tietenkään välty mutta se haittoja voidaan vähentää sillä kun huolehditaan edes yhteisestä kielestä.

Jokainen ”saapuja” heti kielikurssille ja töihin.

”Tasa-arvoisella sekoittumisella tarkoitan hetkeä, jossa kulttuurit antavat ja ottavat vastaan vaikutteita samassa suhteessa. Näillä määritelmillä Suomi ei ole monikulttuurinen”

Ottaisin kyllä vastaan kunhan olisi jotain vastaanotettavaa. Kantasuomalaisten syyllistämisen sijasta kirjoittaja voisi tehdä jutun toisten kultturien hyvistä asioista joita myös minun kannattaisi opetella. Mutta turha kai sellaista on odottaa. On ilmeisesti paljon helpompaa syyllistää ja mustamaalata toista osapuolta. Asiakeskustelulle ei ole sijaa, kun motivaattorina toimii palava aate, tai paremminkin ismi.

Maahanmuuton lisäämistä perusteltiin aikanaan suurten ikäluokkien eläköityessä syntyvällä työvoimavajeella. Ensinmäinen maahanmuuttajapolvi ei tuota yhteiskunnalle tuloa. Annetaan asunto ja elämiseen tarvittava veronmaksajien rahoilla.Toinen polvi ehkä elättää itsensä paremmin. Työvöimavajetta ei selvästikään tule ja lisää vain pitäisi tuottaa työttömiä ulkomailta maahan entisten lisäksi. Monikulttuurisuutta pitäisi edelleen tukea verovaroin ja järjestää vaikka mitä. Samanaikaisesti tukitoimien ulkopuolelle jää tuhansia nuoria painimaan työttömyyden ja syrjäytymisen kanssa. Työurien pidentämisestä pidetään siitäkin jatkuvasti meteliä. Työtä saamaton kyvykkäin osa hakeutuu lopulta ulkomaille, eikä lopulta välttämättä ole halukas palaamaan takaisin ylläpitämään vihervasemmiston maahanmuuttopolitiikkaa. ”White escape” on jo totta suurten kaupunkien asuinalueilla. Onko tässä oman veneen keikuttamisessa mitään järkeä?

Muuten olen sitä mieltä, että äänestysikäraja pitäisi nostaa 25-vuoteen, niin uurnilla kävisivät aikuistuneet ihmiset elämänkokemusta takanaan, eikä vain kasvavan aivoissa olevan illuusiot ja haavekuvat.

Työni myötä olen törmännyt lukuisiin tapauksiin, että täällä julkisin tuin ammattiin koulutetut – usein lukutaidottomat – häipyvät muihin Euroopan maihin, heti kun on ammattitaito ja läntinen kielitaito saatu. – Kiitollisuutta saamastaan eivät tunne. Hölmöt suomalaiset tätä rahoittavat.

Sota on sotaa, eikä sitä tarvitse puolustella. Mutta jossain vaiheessa eurooppalaiset pääsi pari laivan ja tykin mittaa edelle muita ja historia oli mikä oli.

Jos jotain olisi mennyt hiukan eri tavalla, niin kumartaisimme kaikki Mekkaan. Muslimit olisi valloittaneet koko maailman, jos olisivat kyenneet. Tai kiinalaiset, tai intialaiset tai mikä muu kansallisuus tahansa. Muslimit yritti kolmeen kertaan valloittaa Rooman 800-luvulla. Siis vuosisatoja ennen ensimmäistäkään ristiretkeä.

Näin se vaan menee, emme elä utopiassa vaan reaalitodellisuudessa ja siinä länsimaat ovat saaneet aikaan demokratian ja yleiset ihmisoikeudet. Pikkuhiljaa ja ilman vaaleanpunaisia silmälaseja maailma kehittyy parempaan suuntaan. Toivottavasti.

Imperialismista tosiaan voisi puhua enemmän. Kuinka moni nykyään oppii koulussa mitään esim Isovihasta tai Pohjois-ja Itä-Euroopan välisistä valtataisteluista noin laajemmaltikaan?

Ihmettelen myos kirjoittajan alentuvaa suhtautumista näihin ”värillisiin” jaloihin villeihin – samoja maita valtasivat kreikkalaiset, roomalaiset, arabit, turkkilaiset, ranskalaiset ja britit vuorollaan. Usein vielä pelaten eri heimoja tai sotaherroja toisiaan vastaan, mikä on varsin helppoa tribalistisessa kulttuurissa. Vaikea tuosta on saada mitään hyvän ja pahan vastaista kamppailua, vaikka kiehtovaa historiaa tuo kaikki onkin…

Näitä luetaan juuri nyt