Kasvavat yhteiskuntapaineet

Profiilikuva
Blogit Megafoni

Sinun pitää olla hyvä kaikessa, tai edes lahjakas jollain tietyllä alueella. Ja olekin varma, että saat aikaan hyviä tuloksia.

Saavutusten listaaminen tuntuu olevan iso juttu nykyään. Ihmettelenkin, miksi sitä aletaan korostamaan erityisesti nuorten parissa. Ärsyynnyn siitä, että keskiarvolla on niin suuri merkitys. Sen avulla päätellään ihmisestä enemmän kuin pitäisi.

Olen kohdannut paljon ihmisiä, jotka määrittelevät toiset sen perusteella, kuinka paljon onnistumisia ja saavutuksia heillä on. Oli kyseessä sitten urheilu, taiteet tai koulu yleensä, jossain pitää onnistua kunnolla. Näyttämisen halu alkaa kertyä paineeksi ja stressiksi. Stressaantumisen syyt ovat jokaisella omakohtaisia, ja jokaisella ihmisellä on oma stressimittarinsa, mutta lisääkö yhteiskunta yksilön paineita?

Singaporessa lapset luokitellaan jo kymmenenvuotiaina testien mukaan taidokkaisiin, yritteliäisiin ja normaaleihin. Siten heille määrätään jo pienestä pitäen suunta, mihin heidän pitäisi elämäänsä kehittää oman ”luokkansa” perusteella. Ulkoa oppiminen, kova kuri ja suorittaminen ovat koulumenestyksen kulmakivet, mutta kääntöpuolena Singaporessa podetaankin luovuuskriisiä. Suorittaminen ja jakautuminen alkaa näkyä myös Suomessa, ei kuitenkaan niin vahvana kuin Singaporessa. Jokainen meistä tekee sen valinnan, luoko itselleen liikaa vaatimuksia ja stressilukon. Liioilla vaatimuksilla harrastuksistakin tulee vain pakkopullaa. Harrastusta pitäisi jatkaa monta vuotta, jotta siitä tulisi se oma juttu, ja vaikuttaisi muiden silmissä todistettavasti hyvältä siinä.

Suorittamista pidetään yleensä vain parempien ja lahjakkaiden oppilaiden ongelmana. Kuitenkin olen varsinkin koulussa huomannut, että huonompien oppilaiden odotetaan olevan lahjakkaita jossain muussa asiassa, esim. urheilussa. En sanoisi, ettei harrastuksesta nautittaisi yhtään, mutta urheilullista suorittamista ei pidetä niinkään suorittamisena, kun sitä verrataan koulussa panostamiseen. Suorittamista ja näyttämisen halua on yhtä lailla urheilukin. Näin suorittaminen on alkanut kylvää itseään jokaisen nuoren parissa. Kun jokainen vaatii itseltään paljon, lopulta niistä lukuisista vaatimuksista tulee yhteiskunnan vaatimuksia.

Kouluissakin näkyy luokittelua. Näin nuorille syntyy myös paine kuulua siihen parempaan sakkiin, ja panostus siihen, ettei päädy siihen huonompaan epälahjakkaaseen porukkaan. Paineita eivät myöskään vähennä opettajat ja vanhemmat. Onneksi on niitäkin opettajia, jotka vaativat tasa-arvoisesti samaa tasoa kaikilta. Vanhemmatkin saattavat huomaamattaan luoda paineita lapselleen kannustamalla lapsiaan ylittämään itsensä jatkuvasti.

Voi kokeilla vähän sitä ja tätä, ihan vain kokeilun ja huvin vuoksi. Kaikessa ei kuitenkaan tarvitse tulla lajin mestariksi ja monen vuoden konkariksi. Omista jutuistaan pitäisi osata nauttia. Jos ne ovat todella tärkeitä, niitä voi kehittää ihan hyvin omassa rauhassa. Ei ne taidot minnekään katoa, vaikkei olisikaan paras tai toteuttaisi taitojaan 24/7.