Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Nuorten Ääni -toimituksen blogi.

Hyvitysmaksut historiaan

Elias Tuomaala
Blogit Megafoni 24.6.2011 18:07

Suomessa jokaisen tyhjän DVD-levyn hinnasta suuri osa, tyypillisen levyn kohdalla noin 75% (http://www.hyvitysmaksu.fi/fin/Hinnat_2011.html), on hyvitysmaksua, joka jaetaan suomalaisille taiteilijoille ja taiteilijoiden etujärjestöille. Sama koskee myös mm. CD- ja Blu-ray-levyjä, muistitikkuja, ulkoisia kovalevyjä, VHS-kasetteja, tallentavia digisovittimia ja iPodeja. Maksua peritään, koska Suomen tekijänoikeuslaki sallii teoksen kopioinnin omaan käyttöön, mutta tekijälle halutaan maksaa tästä korvausta. Hyvitysmaksun joutuu kuitenkin maksamaan tallenuslaitteita ostaessaan, vaikkei kopioisi sille yhtään mitään, tai ainakaan suomalaisten taiteilijoiden teoksia.

Perusteluna hyvitysmaksulle on käytetty EU:n tekijänoikeusdirektiiviä, jonka mukaan taiteilijan on saatava hyvitys teoksensa yksityisestä kopioinnista. Nykyjärjestelmä ei kuitenkaan todellisuudessa toimi tällä pohjalla, koska taiteilijalle ei makseta hyvitystä kopioinnista vaan mahdollisuudesta kopioida: hyvitysmaksuhan peritään laitetta ostettaessa riippumatta siitä, aiotaanko sille tallettaa kotimaista taidetta vai esimerkiksi itse kuvattuja lomakuvia.

Näin hyvitysmaksu ei enää katakaan vain niitä, jotka todistettavasti vahingoittavat suomalaisartistien oikeuksia, vaan kaikkia, jotka sattuvat syystä tai toisesta ostamaan mitään tallentavaa laitteistoa.

Toki näin saadaan kerättyä enemmän rahaa kuin perimällä maksua vain todellisilta kopioijilta, mutta samalla sorsitaan kuluttajien perusoikeuksia, ja itse asiassa myös oikeusvaltion sisintä perustaa: ”syytön kunnes toisin todistetaan”. Kenenkään, joka ei syyllisty kopiointiin, ei myöskään pitäisi joutua kärsimään siitä määrättyä sanktiota. Eihän ylinopeussakkoakaan peritä kaikilta autonostajilta, vaikka heillä onkin mahdollisuus ajaa ylinopeutta, vaan ainoastaan niiltä, jotka todella jäävät kiinni turhasta kaasuttelusta.

Hyvitysmaksusta tekee kohtuuttoman myös se, että suurin osa näille laitteille talletettavasta materiaalista ei ole hyvitystä saavien taiteilijoiden työtä. Lomakuvat tai muu puhtaasti oma käyttö saattaa toki jäädä marginaaliin, mutta suurin osa esimerkiksi iPodeille kopioidusta musiikista on ulkomaisten artistien tekemää, ja nämä taiteilijat eivät saa hyvitysmaksuista penniäkään. Niinpä sen lisäksi, että maksua peritään vääriltä ihmisiltä, se myös maksetaan väärille artisteille.

Viime aikoina on ehdotettu hyvitysmaksun laajentamista myös mm. älypuhelimiin, jotka nimensä mukaisesti ovat enemmän puhelimia kuin kotimaisen taiteen tallentimia, ja laajakaistayhteyksiin.

Etenkin laajakaistan maksuttaminen tuntuu oudolta, koska sitä käyttää nykyään miltei koko väestö, eivät vain kopioijat tai edes tallennuslaitteiden hankkijat. Internetyhteys kuuluu myös YK:n tuoreen raportin mukaan ihmisoikeuksiin, ja etenkään Suomen kaltaisessa maassa, joka pyrkii esiintymään tietotekniikan edelläkävijänä, ei pitäisi tietoisesti rajoittaa, hankaloittaa ja kallistaa internet-yhteyden hankkimista näennäisen tekijänoikeussyyn perusteella.

Musiikin samoin kuin muun taiteen, erityisesti postmodernin tekotaiteen, tukeminen on toki kaikin puolin hyvä ja kannatettava asia. Se pitäisi kuitenkin tehdä siten, että siihen osallistuvat kaikki kansalaiset maksukykynsä mukaan eli progressiivisella verotuksella, eikä tasaverotusta edistävällä, vain tiettyihin ihmisryhmiin osuvalla epäoikeudenmukaisella laitemaksulla.

Elias Tuomaala

Keskustelu

Oisko uuden kulttuuriministerin alaa vaiko viestintäministerin? Pahoin pelkään ettei asiaan saada muutosta ennen seuraavia eduskuntavaaleja, jolloin tekijänoikeudet ovat toivottavasti enemmän pramilla ja piraattipuolue saa merkittävän vaalivoiton. Tai vois siitä (sitovan) kansanäänestyksen toivoa saada ennen sitä – kansan mieli kun taitaa olla asiasta aika selvä, luulen!

”Musiikin samoin kuin muun taiteen, erityisesti postmodernin tekotaiteen, tukeminen on toki kaikin puolin hyvä ja kannatettava asia. Se pitäisi kuitenkin tehdä siten, että siihen osallistuvat kaikki kansalaiset maksukykynsä mukaan eli progressiivisella verotuksella, eikä tasaverotusta edistävällä, vain tiettyihin ihmisryhmiin osuvalla epäoikeudenmukaisella laitemaksulla.”

Ei vaan se pitäisi tehdä siten kuin esim. USAssa jo tehdään: kunkin taiteenlajin (tai sellaiseksi kutsutun) tukemiseen osallistuvat juuri ne jotka ko hyödykettä hyödyntävät ja siis tuntevat sen tarpeelliseksi. Oikeudenmukaisuusnäkökohta nääs.
Taiteen rahoituksen sosialisointi on aivan yhtä hyvin perusteltua kuin pankkien tappioidenkin.

”Kenenkään, joka ei syyllisty kopiointiin, ei myöskään pitäisi joutua kärsimään siitä määrättyä sanktiota.”

”Se pitäisi kuitenkin tehdä siten, että siihen osallistuvat kaikki kansalaiset maksukykynsä mukaan eli progressiivisella verotuksella, eikä tasaverotusta edistävällä, vain tiettyihin ihmisryhmiin osuvalla epäoikeudenmukaisella laitemaksulla.”

Kenties kirjoittaja argumentoi nyt enemmän tunteella, kuin järjellä?

Näitä luetaan juuri nyt