Tällainen on JSN:n ö-mappi

Profiilikuva
Pasi Kivioja on median murroksesta ja mediataloudesta väitellyt YTT, vapaa toimittaja ja viestintäyrittäjä.

Tänään tutustumme Julkisen sanan neuvoston kanteluiden karsintamenettelyyn, joka aina joskus herättää kysymyksiä neuvoston ulkopuolisissa.

Kaikki yleisön tekemät kantelut eivät päädy 14-henkisen neuvoston käsittelyyn vaan osa hylätään esikarsinta- ja karsintavaiheessa. Kanteluita käsittelevät sihteerit voivat suoralta kädeltä raakata pois esimerkiksi mainoksia tai Journalistin ohjeisiin sitoutumattomia tiedotusvälineitä ja ”villejä” nettisivustoja koskevat kantelut. Mainoksista voi valittaa Mainonnan eettiseen neuvostoon.

Neuvosto ei käsittele asiaa nimettömän ilmoituksen perusteella. Myös yli kolme kuukautta vanhat tapaukset jätetään käsittelemättä. Kantelun tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

Neuvoston puheenjohtajalla, joka on vielä tämän vuoden loppuun Risto Uimonen, on valta tehdä itsenäisiä, harkintaan perustuvia karsintapäätöksiä tapauksista, jotka eivät selvästi anna perusteita kantelun käsittelyyn. Puheenjohtaja tekee karsintapäätökset sihteerin esittelystä.

Kantelija voi valittaa puheenjohtajan tekemästä karsintapäätöksestä, jos päätös perustuu kantelijan mielestä virheeseen. Tällöin valitusta käsittelevät neuvoston varapuheenjohtajat ja eri sihteeri kuin karsintavaiheessa. Periaatteessa puheenjohtaja voisi selkeissä tapauksissa tehdä neuvoston puolesta myös vapauttavia päätöksiä, mutta tämä on jäänyt valitusmenettelyn hitauden takia kuolleeksi kirjaimeksi.