Mistä on suomalainen toimittaja tehty?

Profiilikuva
Pasi Kivioja on median murroksesta ja mediataloudesta väitellyt YTT, vapaa toimittaja ja viestintäyrittäjä.

Täytyypä mainostaa tässä yhtä suht tuoretta tutkimusta, joka paljastaa, millaisia ovat suomalaisen toimittajan arvot median turbulenssissa. Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus Cometin tutkimuksessa Mistä on suomalainen toimittaja tehty? haastateltiin 366:ta journalistia eli lähes viittä prosenttia koko ammattikunnasta Suomessa. Haastattelut toteutettiin kevään ja kesän 2013 aikana.

Raportin taustalla on kansainvälinen vertailututkimus Worlds of Journalism Study (WJS), jossa arvioidaan journalismin tilaa, journalistien toimintamahdollisuuksia ja ammatillista omakuvaa maailmanlaajuisesti.

Tutkimuksen mukaan suurimman muutoksen ammattitoimittajien työhön ovat viiden vuoden aikana tuoneet sosiaalinen media, mediakilpailu ja käyttäjien tuottamat sisällöt. Kilpailun ja tulospaineiden kiristyminen ovat johtaneet työajan pitenemiseen ja kiireen kasvuun toimitustyössä. Selkeimmät jakolinjat suomalaisen toimittajakunnan sisällä ovat sukupolvien välisiä, mutta nämäkin erot ovat varsin maltillisia.

98 prosenttia vastaajista oli vähintään jossain määrin yhtä mieltä siitä, että journalistien on noudatettava ammattieettisiä ohjeita työssään aina tilanteesta ja kontekstista riippumatta. Eettisesti tuomittavimpana toimintatapana journalistit pitivät rahan vastaanottamista lähteeltä ja lähteiden lainausten manipuloimista tai keksimistä. Lähes yhtä vääränä pidettiin valokuvien manipulointia, mutta näkemykset erosivat siinä, mitä kuvien manipuloinnilla tarkalleen ottaen tarkoitettiin.

Suomalaisen journalistin mielestä hänen TOP 3 -tärkeimmät tehtävänsä ovat: