Blogit

Pasi Kivioja analysoi median ilmiöitä.

Mistä on suomalainen toimittaja tehty?

Blogit Mediaansekaantuja 30.6.2014 23:14
Pasi Kivioja
Pasi Kivioja - avatar
Kirjoittaja on median murroksesta ja mediataloudesta väitellyt YTT, vapaa toimittaja ja viestintäyrittäjä.

Täytyypä mainostaa tässä yhtä suht tuoretta tutkimusta, joka paljastaa, millaisia ovat suomalaisen toimittajan arvot median turbulenssissa. Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus Cometin tutkimuksessa Mistä on suomalainen toimittaja tehty? haastateltiin 366:ta journalistia eli lähes viittä prosenttia koko ammattikunnasta Suomessa. Haastattelut toteutettiin kevään ja kesän 2013 aikana.

Raportin taustalla on kansainvälinen vertailututkimus Worlds of Journalism Study (WJS), jossa arvioidaan journalismin tilaa, journalistien toimintamahdollisuuksia ja ammatillista omakuvaa maailmanlaajuisesti.

Tutkimuksen mukaan suurimman muutoksen ammattitoimittajien työhön ovat viiden vuoden aikana tuoneet sosiaalinen media, mediakilpailu ja käyttäjien tuottamat sisällöt. Kilpailun ja tulospaineiden kiristyminen ovat johtaneet työajan pitenemiseen ja kiireen kasvuun toimitustyössä. Selkeimmät jakolinjat suomalaisen toimittajakunnan sisällä ovat sukupolvien välisiä, mutta nämäkin erot ovat varsin maltillisia.