JSN linjasi lähdesuojaa - MTV:lle vapauttava poliisivuodon paljastamisesta

Profiilikuva
Pasi Kivioja on median murroksesta ja mediataloudesta väitellyt YTT, vapaa toimittaja ja viestintäyrittäjä.

Julkisen sanan neuvosto teki tänään merkittävän linjauksen lähdesuojaan. Neuvoston tulkinnan mukaan lähdesuojasta pitää sopia aina niin, että toimitus tietää, kenelle se antaa suojan ja mistä syystä.

Lisäksi tuoreessa päätöksessä korostetaan toimituksen velvollisuutta huolehtia siitä, että osapuolet ymmärtävät lähdesuojasopimuksen syntyneen ja että toimitus ja lähde ovat samaa mieltä siitä, mitä asiaa sopimus lähdesuojasta koskee.

Journalistin ohjeissa, joiden noudattamista JSN tulkitsee, ei ole näin tarkkaa määrittelyä tehty vaan käytännöt lähdesuojan myöntämisessä ovat vaihdelleet tapaus- ja talokohtaisesti. Journalistin ohjeiden mukaan ”Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu”. Sopimisen tapaan ohjeissa ei oteta kantaa.

Tätä ohjeiden kohtaa tulkittiin tänään, kun neuvosto antoi vapauttavan päätöksen MTV:lle tapauksessa, jossa poliisi pyrki vuotamaan salaisia tietoja maksua vastaan. MTV:n uutistoimitus sai nimettömän vihjeen, jonka perusteella ja poliisin vahvistuksen jälkeen toimitus julkaisi uutisen. Myöhemmin MTV uutisoi, että kyseessä oli virkamiehen yritys rahastaa vastedes lähdesuojan turvin.

Lähteen rahastusyrityksen paljastaminen on hyvin poikkeuksellista suomalaisessa journalismissa, ja suomalaiset toimittajat pitävät lähdesuojaa pyhänä.