Blogit

Pasi Kivioja analysoi median ilmiöitä.

JSN linjasi lähdesuojaa – MTV:lle vapauttava poliisivuodon paljastamisesta

Blogit Mediaansekaantuja 22.4.2015 17:54
Pasi Kivioja
Kirjoittaja on YTM, vapaa toimittaja ja entinen Julkisen sanan neuvoston jäsen (2014-2017).

Julkisen sanan neuvosto teki tänään merkittävän linjauksen lähdesuojaan. Neuvoston tulkinnan mukaan lähdesuojasta pitää sopia aina niin, että toimitus tietää, kenelle se antaa suojan ja mistä syystä.

Lisäksi tuoreessa päätöksessä korostetaan toimituksen velvollisuutta huolehtia siitä, että osapuolet ymmärtävät lähdesuojasopimuksen syntyneen ja että toimitus ja lähde ovat samaa mieltä siitä, mitä asiaa sopimus lähdesuojasta koskee.

Journalistin ohjeissa, joiden noudattamista JSN tulkitsee, ei ole näin tarkkaa määrittelyä tehty vaan käytännöt lähdesuojan myöntämisessä ovat vaihdelleet tapaus- ja talokohtaisesti. Journalistin ohjeiden mukaan ”Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu”. Sopimisen tapaan ohjeissa ei oteta kantaa.

Tätä ohjeiden kohtaa tulkittiin tänään, kun neuvosto antoi vapauttavan päätöksen MTV:lle tapauksessa, jossa poliisi pyrki vuotamaan salaisia tietoja maksua vastaan. MTV:n uutistoimitus sai nimettömän vihjeen, jonka perusteella ja poliisin vahvistuksen jälkeen toimitus julkaisi uutisen. Myöhemmin MTV uutisoi, että kyseessä oli virkamiehen yritys rahastaa vastedes lähdesuojan turvin.

Lähteen rahastusyrityksen paljastaminen on hyvin poikkeuksellista suomalaisessa journalismissa, ja suomalaiset toimittajat pitävät lähdesuojaa pyhänä.

JSN:n tulkinnan mukaan MTV ei rikkonut lähdesuojaa, koska suojasta ei ollut selkeästi sovittu tunnistetun henkilön kanssa. Ei, vaikka MTV:n toimittaja vastasi nimimerkkiä käyttäneen vinkkaajan ensimmäiseen sähköviestiin suhtautuvansa lähdesuojaan erittäin vakavasti ja kirjoitti, että ”sen suhteen voit olla huoleti”.

”Neuvoston mukaan osapuolet eivät tässä tapauksessa voineet sopia lähdesuojasta, koska uutisvihjeen antanut virkamies pysyi tuntemattomana eikä suostunut edes keskustelemaan toimituksen kanssa. Pelkkä toimittajan yleisluontoinen vakuutus suhtautumisesta lähdesuojaan vakavasti ei voi olla molempia osapuolia sitova sopimus”, neuvosto toteaa päätöksessään.

Tapahtumasarja päättyi lopulta murheellisesti, sillä tietoja vuotanut virkamies teki itsemurhan. Vasta sen jälkeen poliisille selvisi tutkinnassa, että kyseessä oli MTV:hen yhteyksissä ollut henkilö.

>> En ollut itse kyseisessä JSN:n kokouksessa, joten en osallistunut asian ratkaisuun.