Hyvästit viikkokävijöille - nyt tulee kuukausitavoittavuus

Profiilikuva
Pasi Kivioja on median murroksesta ja mediataloudesta väitellyt YTT, vapaa toimittaja ja viestintäyrittäjä.

Suomalaisten mediasivustojen verkko- ja mobiilikäyttäjiä mittaa vastedes FIAM eli Finnish Internet Audience Measurement, jonka tutkimukset toteuttaa globaali tutkimus- ja teknologiayritys Comscore. Aiempi TNS Metrix on lakkautettu virallisesti viime viikolla.

Tämä on kaltaiselleni tilastokyylälle märkä rätti kasvoille, sillä uudet tavoittavuusluvut eivät ole vertailukelpoisia vanhan systeemin lukujen kanssa. Näin tulee jälleen uusi epäjatkuvuuskohta suomalaiseen mediahistoriaan, jos haluaisi piirtää kuvaajaa vaikkapa yksittäisten tiedotusvälineiden verkkokävijä- tai -selainmäärien kehityksestä. Samaan käppyrään uusia ja vanhoja lukuja ei voi laittaa – tosin jo TNS:n mittauksen aikana mittaustapa ehti muuttua moneen kertaan.

Vertailukelvottomuuden syynä on se, että Comscore mittaa sivustojen kuukausitavoittavuutta, kun taas TNS Metrix mittasi viikkotavoittavuuslukuja. Uudessa menetelmässä laskennallinen perusjoukko on 4,6 miljoonaa suomalaista, kun vanhassa järjestelmässä se oli 3,6 miljoonaa. TNS huomioi 15-74-vuotiaat suomalaiset, kun taas Comscoren mittauksessa ovat mukana myös yli 6-vuotiaat tietokoneenkäyttäjät ja yli 15-vuotiaat mobiilikäyttäjät.

Mittausmenetelmää vaihdetaan, koska päätelaitteiden määrän kasvu teki niiden käytön mittaamisen hankalaksi vanhalla menetelmällä. Tarkempia tietoja uudesta menetelmästä löytyy täältä.

Samalla saadaan yhdenmukaistettua käytäntöjä, kun alan toimijat puhuvat samalla tavalla kerätystä datasta. FIAM:issa ovat mukana käytännössä kaikki isot mediatalot. Ulkopuolelle ovat jääneet vain Hämeen Sanomat, Kärkimedian ruotsinkieliset lehdet, joista isoimpana Hufvudstadsbladet, ja joitain pieniä toimijoita. Comscore toimii 44 maassa, joten Suomessa tapahtuva mittaus on mukana globaalissa kehityksessä.