Entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero haluaisi median tiukempaan valvontaan

Profiilikuva
Pasi Kivioja on median murroksesta ja mediataloudesta väitellyt YTT, vapaa toimittaja ja viestintäyrittäjä.

Eläkkeellä olevan poliisiylijohtajan Mikko Paateron tuore kirja Sisäinen turvallisuus horjuu on kerännyt kovasti julkisuutta viime päivinä ja hieman kohuakin. Pienemmälle huomiolle on jäänyt kirjan sisältämä mediakritiikki, joka ulottuu myös hyvää lehtimiestapaa valvovaan Julkisen sanan neuvostoon.

Paatero kirjoittaa: ”Eettisten ohjeiden toteutumista valvoo median oma itsekontrolli eli Julkisen sanan neuvosto JSN. Sen rooli ei ole helppo, koska se on käytännössä ainoa mediaa valvova taho. Valvonnassa on mielestäni selkeä aukko. Mielestäni tarvittaisiin median toimintaa seuraava objektiivinen elin, jollaiseksi ei hyvällä tahdollakaan voi Julkisen sanan neuvostoa sanoa.”

Vastaan tähän.

”Käytännössä ainoa mediaa valvova taho” on omituinen heitto poliisilta, sillä median valvonta kuuluu ensisijaisesti poliisille ja oikeuslaitokselle siltä osin kuin tiedotusvälineiden toiminnasta ja sananvapaudesta on säädetty Suomen laissa. Juridisen valvonnan lisäksi meillä on media-alan vapaaehtoisesti kokoama itsesäätelyelin Julkisen sanan neuvosto, joka valvoo, että media toimii eettisesti oikein.

Käytännössä JSN:ssä on kyse siitä, että Journalistin ohjeisiin sitoutuneet media-alan toimijat rajoittavat vapaaehtoisesti lain suomaa sananvapauttaan, jotta toiminta olisi myös eettisesti kestävää.