Kalle Kinnusen elokuvablogi.

Yle Teemaa ei saa lakkauttaa eikä amputoida

Kalle Kinnunen
Blogit Kuvien takaa 30.9.2016 09:58
Kun Ylellä tehdään suuria muutoksia, eräänä uhkana on Yle Teeman lakkauttaminen. Suunnitelmana on, että se yhdistettäisiin ruotsinkieliseen Yle Fem -kanavaan. Ne jakaisivat kanavapaikan viisi. Teeman ja Femin nykyistä budjettia ilmeisesti jaettaisiin entistä enemmän ruotsinkieliselle sisällölle. Täm...

Tilaa Suomen Kuvalehti ja jatka lukemista

Saat uusia artikkeleita joka päivä ja 100 vuoden lehdet arkistossa.

Katso tarjous Kirjaudu

Kalle Kinnunen

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja Suomen Kuvalehden avustaja.

Keskustelu

Nykyhallinnon kulttuurivihamielisyydestä saatiin esimakua pian sen jälkeen kun kokoomus ujutti oman politiikkansa takaajaksi muka ”ammattijohtajan” Yleen. Silloin alkoi Ylen ydintehtävien alasajo kohti yksityistämistä, joka valmistellaan lähentämällä Ylen ohjelmistoa kaupallisten kanavien suuntaan. Kun suurin osa Ylen ohjelmistosta vastaa kaupallisten kanavien höttöä, on helppo ehdottaa talon yksityistämistä.

Sen jälkeen meillä ei ole ensimmäistäkään kaupallisuudesta ja kulutushysteriasta riippumatonta valtaviestintä. Kulttuurista puhumattakaan.

Tosiasiassa myös YLE Fem on lähettänyt runsaasti laadukasta ohjelmistoa ja pitänyt huolta monipuolisuudesta. Ohjelmistojen kehno koordinaatio kanavien kesken on aiheuttanut joitakin hölmöyksiä – esimerkiksi sen että vuosikausia Fem on lähettänyt sunnuntai-iltana pohjoismaista elokuvaa, samaan aikaan kun suomenkielinen kanava on lähettänyt pohjoismaista tv-draamaa. Niin kuin nytkin. Tällaisista hukkaanheitoista ja sisäisistä reviiritaisteluista tulisi ensimmäisenä päästä.

Yle Teema säilyy vahvana

Kalle Kinnunen kirjoitti Suomen Kuvalehden blogissaan (30.9.) huolensa Yle Teeman kohtalosta Ylen televisiotarjonnan uudistuksessa.

Yle Teema on yksi Suomen arvostetuimmista mediabrändeistä, ja on sitä myös tulevina vuosina. Kanava on Suomen ainoa kulttuurin erikoiskanava, sitä ei olla lakkauttamassa eikä amputoimassa.

Suunnitelman mukaan perinteisen television puolella Yle Fem ja Yle Teema jakavat kanavapaikan. Nämä kaksi vahvaa brändiä säilyvät edelleen. Teeman kaikki keskeinen sisältö sopii myös tulevalle jaetulle kanavapaikalle. Ohjelma-aika jaetaan kahden kanavan kesken ja esimerkiksi uusintojen määrä parhaaseen katseluaikaan vähenee. Yle Areenasta Teeman sisällöt löytyvät entistä paremmin katsottavaksi juuri silloin kuin itselle parhaiten sopii.

Ilmeisesti väärinkäsitykseen perustuen blogissa arveltiin, että uudistuksen myötä Teeman ja Femin budjetteja jaettaisiin entistä enemmän ruotsinkieliselle sisällölle. Tämä ei pidä paikkaansa. Uudistuksella ei ole merkittävää vaikutusta Yle Teeman ja Yle Femin ohjelmistobudjetteihin. Molempien ohjelmistoja tehdään nykytasoisin resurssein.

Yle Teeman asema itse asiassa jopa vahvistuu, kun sitä kehitetään vastaamaan entistä paremmin ihmisten muuttuviin median käyttötapoihin. Laaja-alainen käsitys kulttuurista säilyy. Teema tarjoaa edelleen kulttuuria, populaarikulttuuria, musiikkia, elokuvia, historiaa ja tiedettä.

Kirjoittaja esitti huolensa myös ruotsinkielisen väestön palveluista. Uudistus varmistaa, että Yle Fem säilyy vahvana, vaikka katselutavat muuttuvat. Ruotsinkielistä sisältöä on saatavilla ajasta, paikasta ja välineestä riippumatta.

Katsojien valinnanvapaus etenkin Yle Areenassa kasvaa, mutta Teeman ja Femin keskeiset sisällöt säilyvät myös perinteisessä televisiossa. Uskomme, että tuleva kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Palvelu paranee.

Petri Jauhiainen
julkaisupäällikkö, Yle

Hei Petri ja kiitos vastauksesta!

Mielenkiintoista, että Teeman ja Femin yhdistäminen on jo näin pitkällä. Kirjoituksesi perusteella voimme päätellä, että uudistussuunnitelma onkin mennyt jo läpi (ja nykymuotoinen Yle Teema haudataan)?

Voitko avata, miten kaksi aiemmin kanavan täyttänyttä ”brändiä” voi mahtua samalle kanavapaikalle ongelmitta. Uusintojen määrän vähentäminen tuskin riittää? Femin ja Teeman brändit ovat hyvin, hyvin erilaiset. Eikö näin? ”Brändin säilyminen” sinänsä tuskin katsojaa sinänsä kiinnostaa. Tuleeko tämän ”viidennen kanavan” ohjelmasuunnitteluun kaksi erillista yksikköä, joilla on erilaiset painotukset ja tavoitteet?

Kirjoitat ”Teeman sisällöt löytyvät entistä paremmin katsottavaksi juuri silloin kuin itselle parhaiten sopii” – siis miksi entistä paremmin? Ovatko ne kaikki jatkossa Areenassa?

Entä – tämä olennaisimpana – väite ”Yle Teeman asema itse asiassa jopa vahvistuu, kun sitä kehitetään vastaamaan entistä paremmin ihmisten muuttuviin median käyttötapoihin.” Mitä tämä tarkoittaa ja mitä tämä voi tarkoittaa? Virke on kovin arvoituksellinen.

Kalle Kinnunen

Hei Kalle

TV:n tarjontarakenteen uudistus on parhaillaan Ylen hallintoneuvoston päätöksellä julkisessa arvioinnissa. Kymmenet pyydetyt lausunnonantajat ja kaikki asiasta kiinnostuneet voivat halutessaan kertoa aiheesta mielipiteensä. Lausuntojen perusteella Ylen hallintoneuvosto päättää, lähdetäänkö hanketta viemään toteutukseen saakka.

Jotta lausuntojen antajilla ja sitä kautta lopulta hallintoneuvostolla on riittävästi tietoa minkä perusteella ottaa asiaan kantaa, olemme Ylessä tehneet alustavaa valmistelutyötä hankkeen tiimoilta. Tämän työn tulokset ja myös vastauksen moneen esittämääsi kysymykseen löydät tämän linkin: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/21/yleisradion-televisio-ohjelmiston-tarjontarakenteen-uudistuksen-2017
kohdasta ”palvelukuvaus”. Palvelukuvauksessa on esitelty kaavailtu suunnitelma perusteluineen niin yksityiskohtaisesti ja täsmällisesti kuin se tällä hetkellä on mahdollista.

Kehotan kaikkia asiasta kiinnostuneita perehtymään siihen, koska se on paras tapa saada kokonaiskuva alustavasta suunnitelmasta yksityiskohtineen.

Petri Jauhiainen

Yle on tässäkin matkimassa kaupallisia medioita, karsimassa sisältöjä jotka saavat vähemmän katsojia. Keskittämällä trendeihin, aallonharjoihin. Siitäkin huolimatta että toiminnan maksatus taataan verotuksen avulla. Monessa muussa kohtaa näyttää että on liikaa toimittajia ja ohjelma-aikaa.

Yle alkaa olla sellaisessa jamassa, että en halua sinne verojani antaa.

YLEn alamäki vain jatkuu. Ohjelmistosta ovat muutaman vuoden aikana kadonneet lähes kaikki sellaiset ohjelmat, joita haluaisi verorahoituksellaan kustantaa. Surullista on myös seurata uutisia, joissa ammattitaitoista henkilöstöä irtisanotaan säästöperusteilla ja alueellisia toimituksia alasajetaan, vain johto ja hallinto säilyvät ja paisuvat. Miksi kukaan ei isosti ja kovaäänisesti halua vai eikö kukaan uskalla kyseenalaistaa tätä touhua, jossa kaikki keskitetään Helsinkiin, subventoidaan verorahoin yksityisiä mediatoimijoita ja karkoitetaan siinä samalla sekä kuuntelijat että katselijat. YLEn totaalinen harhalaukaus on ollut myös profiloitua nuorten kanavaksi ja supistaa niiden ohjelmien tarjontaa, joilla on ollut katselijoina satojatuhansia keski-ikäisiä ja ikäihmisiä. Tuoreimpana esimerkkinä Oululaisten Akuutti. Ikärasismia ja meidän pakkorahoittajien aliarvioimista ja rahojen tuhlailua. Vastineena saamme hömppää ja uusintoja.
Miksi tehdä nimenomaan televisio-ohjelmia nuorille, jos nuoret eivät tutkitusti katso televisiota? Miksi ei palvella niitä yleisöjä, joille televisiolla yhä tärkeä sosiaalinenkin merkitys? Suhtautuuko Yle ylimielisesti yli 45- vuotiaisiin katsojiin, jotka enemmistö veronmaksajista?