Muutos tapahtuu meissä

Merete Mazzarella pohtii Tinder-ajan rakkautta ja sitä, saako kotimaataan enää rakastaa.

esseitä
Teksti
Outi Hytönen

”Toisinaan jokin nimitys, termi, voi auttaa tulemaan tietoiseksi jostakin, minkä on oikeastaan tiennyt, vaikka sitä ei olekaan miettinyt loppuun saakka.” Näin kirjoittaa Merete Mazzarella, 75, ottaessaan esimerkiksi käsitteen urbaani normi. Samalla tavalla toimivat Mazzarellan esseet. Ne onnistuvat sanoittamaan hajanaisia kokemuksia osaksi ilmiötä ja kuvaamaan abstrakteja asioita konkreettisin esimerkein. Aiheet ovat tuttuja, mutta esseiden lukemisen jälkeen ne voi tiedostaa uudesta kulmasta.

Urbaani normi muuten ”tarkoittaa käsitystä, että nuoret ihmiset voivat todella kehittyä ja kehittää lahjojaan vain kaupungeissa, tarkemmin sanoen suurkaupungeissa, joihin maalla tai pikkukaupungeissa kasvaneiden tulee ilman muuta hakeutua, jos heillä on hiukankaan yritteliäisyyttä”.

Mazzarella ei ota kantaa siihen onko näin, vaan pohtii miten urbaani normi vaikuttaa maalle ja pikkukaupunkeihin jäävien nuorten näkemykseen omasta kotiseudustaan. Tämä on Mazzarellan tekstin voimaa parhaimmillaan: hän ei tyydy kuvailemaan ilmiöitä vaan pohtii syvällisesti, miten ilmiöt vaikuttavat meihin.

Siis nimenomaan meihin, sillä Mazzarellan pohdinnoissa mikään ei tapahdu vain esimerkkien ihmisille, vaan kaikki koskee meitä.