Rauhallisen löytämisen ilo

Markku Envall paljastaa lukijoille uutta.

esseekokoelma
Teksti
Outi Hytönen

Hyvä essee kertoo maailmasta jotain uutta ja yllättävää. Markku Envall onnistuu kokoelmassaan monta kertaa. ”Nopeudesta ja hitaudesta” -esseessä pohditaan vauhtia. Jotkut asiat pitää hoitaa nopeasti, jotkut hitaasti, mutta harvoin sitä tulee tietoisesti ajateltua. Entä jos tekisikin toisinpäin?

Esseiden pohdiskeleva tyyneys on vastakohta median levottomalle informaatiotulvalle. Kokoelma on nopeasti luettavaa mutta silti rauhallista tekstiä. Envallin käsittein kirjaa voi kutsua tehokkaaksi: ”Tehokkuus on kykyä yhdistää nopeus ja hitaus.”

Aihevalikoima on hajanainen. Aloitetaan Hakaniemen torin markkinoilta, katututtavien ja pimeyden kautta jatketaan raamatullisiin pohdintoihin.

Valtaosa esseistä käsittelee kirjallisuutta. Envall tutkii muun muassa Ian McEwanin, Merete Mazzarellan, Nikolai Gogolin ja Leo Tolstoin teoksia. Envall lukee yksityiskohdista nautiskellen ja kokonaisuuksia taitavasti tiivistäen. Hän peilaa teosten välittämiä maailmoja omaan maailmaansa ja käsityksiinsä. Hän todella keskustelee kirjojen kanssa.