Unelma rajattomasta maailmasta

Donatella Di Cesare unelmoi rajattomasta maailmasta.

tietokirja
Teksti
Kari Salminen

Taas puhutaan pakolaisista, siirtolaisista, turvapaikanhakijoista, maahanmuuttajista. Sanat merkitsevät. Presidentti Sauli Niinistö käytti sanoja ”hallitsematon kansainvaellus”.

Filosofi Donatella Di Cesare on teoreettisen filosofian professori, hermeneutiikan, eksistentialismin ja fenomenonologian (Gadamer, Heidegger) ja Marxin asiantuntija. Kirja Pysyvästi vieraana on poliittis-filosofinen manifesti rajattoman maailman puolesta ihmisiä toiseuttavaa kansallisvaltiorakennetta vastaan. Kirjoittajan mielestä valtiovalta ei ole yhteensopiva demokratian ja ihmisoikeuksien kanssa.

Voi olla, että se ei ole yhteensopiva universaalien ihmisoikeuksien ehdottomuuden ja rajattomuuden idean kanssa, mutta vasta kansallisvaltio on kyennyt takaamaan ne oikeudet sopimuksin ja laeilla. Demokratiakin nykymuodossaan on toteutunut vasta kansallisvaltiossa.

Massayhteiskunnissa elämä on järjestetty parhaiten parlamentaarisen demokratian keinoin, vapaassa markkinataloudessa ja oikeusperiaatteen mukaan. Ilman niitä ei olisi hyvinvointivaltiotakaan. Veroja maksetaan ja sitä kautta hyviä asioita pidetään yllä parhaiten, jos ja kun ihmiset samastuvat kokonaisuuteen, joka verot kerää.