Tieto-Finlandia: Henrika Tandefeltin Porvoo 1809 vei voiton

Henrika tandefelt
Henrika Tandefelt. Kuva: Marja Airio / Lehtikuva.

Porvoon maapäivillä 1809 oli iso merkitys Suomelle, joka vasta ryhtyi määrittelemään sellaisia käsitteitä kuin kansa, vapaus ja politiikka, sanoo Tieto-Finlandian voittanut historiantutkija Henrika Tandefelt.

Tandefelt palkittiin teoksesta Porvoo 1809 – Juhlamenoja ja tanssiaisia (SKS). Poliittisen ja historiallisen sisällön sijaan tutkimus keskittyy vuoden 1809 maapäivien järjestelyihin, seremonioihin ja muihin muodollisuuksiin.

Pieni Suomi ja piskuinen Porvoo saivat ponnistella ankarasti keisarin vierailun onnistumiseksi. Juhlapaikat pistettiin joukolla kuntoon ja kaupungin kadut luotiin lumesta.

”Maapäivillä oli iso merkitys, koska Suomi vasta ryhtyi määrittelemään sellaisia käsitteitä kuin kansa, vapaus ja politiikka. Itsestään selvää ei ollut sekään, ketkä olivat oikeutettuja tuota politiikkaa harjoittamaan”, Tandefelt muistuttaa.

Esimerkiksi tutkija nostaa sanan ”maapäivät”, joka korvasi ruotsin sanan ”riksdag”.

”Sananmukaista suomennosta ei voinut käyttää, koska ei ollut valtakuntaakaan”, Tandefelt huomauttaa.

Merkkivuoden juhlinta Suomessa ja Ruotsissa on ollut lähtökohdiltaan erilaista. Ruotsi hävisi sodan ja menetti melkein puolet maa-alastaan. Suomi joutui Venäjän alaisuuteen, mutta toisaalta Suomi nousi ikään kuin kansakunnaksi kansakuntien joukkoon ja otti merkittäviä askeleita kohti itsenäisyyttä.

Tutkija nautti aiheestaan, koska seremonioiden kuvailusta ”saa hyvän kertomuksen”. Sen sijaan niihin osallistumisen hän kokee itselleen vieraaksi.

”Opettajani professori Matti Klinge tosin ilmoitti, että nyt kun olen kirjoittanut kaksi kirjaa seremonioista, minun on aika itsekin osallistua yliopiston promootiojuhlallisuuksiin”, Tandefelt naurahtaa.

Vuoden 1809 maapäivillä jotain alkoi ja jotain päättyi. Ruotsin ja Suomen ainutlaatuinen yhteys kuitenkin pysyy.

”Kuten kollegani Torkel Jansson huomauttaa, yhteys toteutuu myös kielen tasolla, niiden erilaisuudesta huolimatta. Esimerkiksi Vaahteramäen Eemelistä ei voi tulla isona kunnanvaltuuston puheenjohtajaa missään muussa maassa, koska sellaista virkanimikettä ei ole missään muualla.”

”Myös se on Porvoon maapäivien perua”, Henrika Tandefelt sanoo.

Kilpailun voittajan nimesi Sampo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos, joka kiitti teoksen elävyyttä ja tapaa jolla se ”nostaa eteemme kansainvälisen politiikan teatterin”.

Palkinnon arvo on 30 000 euroa.

Lue lisää merkkivuodsta ja sen juhlinnasta.