Thomas Pikettyn Pääoma on selkeästi ajateltu ja kirjoitettu teos tuloerojen kasvusta

Arvio: Piketty ehdottaa globaalia pääomaveroa hillitsemään eriarvoistumista.

kirjat
Teksti
Jyrki Alenius

Pariisin taloustieteellisen korkeakoulun professorin Thomas Pikettyn Pääoma 2000-luvulla ilmestyi 2013 ja sai erittäin innostuneen vastaanoton.

Eikä ihme: laajaan empiiriseen aineistoon perustuva teos on selkeästi kirjoitettu ja selkeästi ajateltu. Tekijä ei piiloudu hetkeksikään kaavojen tai epämääräisen spekulaation taakse.

Piketty toivoo, että Pääoma 2000-luvulla saavuttaisi ennen muuta ne ihmiset, ”jotka eivät mielestään tajua taloudesta mitään mutta ovat silti vahvasti jotain mieltä tulo-ja varallisuuseroista”. Ottaen huomioon kirjan erinomaisen luettavuuden ja selkeyden tällä toiveella lienee mahdollisuus toteutua.

Pikettyn mukaan kapitalismin peruslogiikka noudattaa kaavaa, jossa pääoman vuotuinen tuottoaste on suurempi kuin tuotannon ja tulojen vuotuinen kasvu.

Seurauksena on tuloerojen kasvava lisääntyminen: ”Useimmat yrittäjät muuttuvat vääjäämättä koroillaeläjiksi ja yltävät paljon suurempaan vaurauteen kuin ne, jotka omistavat vain työvoimansa. Kun pääoma on kerran syntynyt, se uusiutuu automaattisesti, tuotannon kasvua nopeammin. Menneisyys nielee tulevaisuuden.”