Suomeen oma euroarmeija

Vuonna 1989: Paraneetko Kanerva vanhetessaan.

Oppositiojohtaja, Suomen todennäköinen seuraava pääministeri Paavo Lipponen pitää välttämättömänä, että Suomessa ryhdytään jo vakavasti valmistautumaan EU:n mahdolliseen sotilasyhteistyöhön. Lipposen mielestä Suomi tarvitsisi oman, erikoiskoulututetun taisteluosaston, joka voitaisiin hallituksen päätöksellä ja eduskunnan suostumuksella lähettää sotimaan ulkomaille. Palkkasotilaista koostuva osasto olisi Lipposen mielestä varustettava ensisijassa tykistöasein.

Lipponen kiteyttää Suomen ulkopolitiikan yhteen ainoaan asiaan. Se on sodan välttäminen kaikin mahdollisin keinoin Venäjän kanssa.

 

Vastikään Britanniassa ilmestyneessä artikkelikirjassa Lipponen kirjoittaa, että Suomi  – muiden tapaan – tarvitsee jäsenyyttä padotakseen Saksan mahdollisia laajenemispyrkimyksiä. EU:n jäsenenä Suomi puolustaisi pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja yhteistyötä.

Suomella ja muilla Pohjolan mailla olisi myös elintärkeä tehtävä Baltian kytkemisessä länteen. Suomi ei mistään hinnasta myöskään luopuisi Venäjä-politiikastaan, uhoavatpa EU:n haukat mitä tahansa.

Kirjoituksessaan Lipponen myöntää jäsenyyden vaarat ulkopolitiikallemme. Mikäli Ruotsin alueellista koskemattomuutta loukattaisiin vakavasti ja Ruotsi hakisi EU:n apua, Suomi tuskin voisi pysytellä pakotteiden ulkopuolella. Sama pätee Venäjän ja Baltian konflikteihin.

Olli Ainola