Wallensköldin ihmiset

Yhä pinnallisemmassa maailmassa oman keskeneräisyyden näyttäminen vaatii rohkeutta. Viggo Wallensköld maalaa sivullisuuden ja poikkeavuuden kokemuksia. Hahmot ovat rujoja, amputoituja ja muunsukupuolisia, maalaustyyli hillityn rauhallinen. Vaatteet ja ilmeet perustuvat taiteilijan suvun vanhoihin valokuviin.

Viggo Wallensköld. HAMissa (Eteläinen Rautatiekatu 8, Helsinki), 9.9.– 12.3.2023.


Kuviteltu maailma