Kulttuurirahaston syntysanat lausuttiin Suomen Kuvalehdessä

lahjoitukset
Teksti
Karri Kokko
sk 7/1937

70-vuotista taivaltaan juhlivan Suomen Kulttuurirahaston syntysanat lausuttiin Suomen Kuvalehden numerossa 7/1937.

Helmikuussa 1937 julkaistussa jutussa tuodaan esiin epäsuhta, joka vallitsi suomenkielisen kulttuurin tukemiseen osoitettujen varojen ja rikkaiden ruotsinkielisten kulttuurirahastojen välillä. Asialle piti tehdä jotain, ja mukaan saatiin koko suomenkielisen kulttuurin kerma ja ennen pitkää myös tavallinen kansa, jonka lahjoituksista rahaston alkupääoma kerättiin.

Julkaisemme maisteri L. A. Puntilan kirjoittaman jutun sellaisenaan.

Missä on suomalainen kulttuurirahasto? (SK 7/1937)