Me edistysmieliset

Naomi Klein tarjoaa kelpo ratkaisuja ilmastokriisiin, mutta vääntää sanomansa rautalangasta.

tietokirja
Teksti
Silvia Hosseini

Kirjailija-aktivisti ­Naomi Klein analysoi teksteissään ­fossiilikapitalismin ja ympäristökriisien yhteenkietoutumista. Ilmaston lämpenemistä on ollut vaikea ehkäistä, sillä kansalaisyhteiskunta on 1980-luvulta alkaen korvautunut kulutusyhteiskunnalla. Samalla kun valtion rooli on kutistunut, konsumerismi on niellyt melkein kaikki elämän osa-alueet.

Vihreät tuotteet ja muut markkinapohjaiset kikkakolmoset eivät kuitenkaan riitä. Tuhon estämiseksi tarvitaan Kleinin mukaan vahvaa julkista sektoria, yritystoiminnan sääntelyä sekä varallisuuden ja ympäristölle haitallisen liiketoiminnan verottamista – ympäristötietoista sosialismia toisin sanoen.

Yksi Kleinin pyrkimyksistä on osoittaa luonnonvarojen hyväksikäytön ja ihmisiin kohdistuvan väkivallan moninaiset yhteydet. Hän tulkitsee Christ­churchin joukkomurhaa reaktiona ilmastokriisiin, vaikka ampujaa motivoi rasistinen viha. Kirjoittaja pelkää, että tulevaisuudessa näemme ”paljon tällaista valkoisen vallan eko­fasismia”.