Silkkitien käännekohdat

Peter Frankopanin teos auttaa ymmärtämään paitsi menneisyyttä myös nykyajan murrosta, Teppo Tiilikainen kirjoittaa.

tietokirja
Teksti
Teppo Tiilikainen

Länsimainen historiankirjoitus lähtee yleensä liikkeelle muinaisesta Kreikasta ja Roomasta ja päätyy renessanssin, valistuksen ja teollisen vallankumouksen kautta nykypäivään.

Brittiläinen historiantutkija Peter Frankopan pitää näkemystä yksipuolisena ja yrittää korjata vinoumaa siirtämällä näkökulman Euroopasta Lähi-itään ja Keski-Aasiaan. Hän analysoi Silkkitiet-kirjassa kauppareittien kehitystä ja uskontojen leviämistä. Frankopanin mukaan lännen päättäjät tuntevat Afganistanin, Irakin ja Iranin historiaa hämmästyttävän huonosti, vaikka alueet ovat olleet kehityksen keskiössä tuhansia vuosia.

Muinaisen silkkitien varteen perustettiin jo 5 000 vuotta sitten mahtavia metropoleja. Babylon, Ninive, Uruk ja Akkad olivat kuuluja loistostaan ja arkkitehtuuristaan. Maailman henkisen elämän keskukset eivät sijainneet Harvardissa ja Oxfordissa vaan Bagdadissa, Balkhissa ja Samarkandissa.

Kiinan torilla käytiin kauppaa huomattavasti aikaisemmin kuin Euroopassa. Tärkein kauppatavara oli silkki, jota käytettiin myös sotilaiden palkkoihin.