Vaikeneminen­ muuttuu ­kieleksi

kirja-arviot
Teksti
Virpi Alanen

Musta, lesbo, äiti, s­oturi, runoilija – niin amerikkalainen kirjailija Audre Lorde (1934–1992) kuvaili itseään. Lorde oli ihmisoikeusaktivisti, joka vaati jo 1970-luvulla ajattelutapaa, jossa otetaan huomioon moninaiset muuttujat. Niitä ovat esimerkiksi rotu, ikä, seksuaalinen suuntautuminen ja sosioekonominen asema.

Esimerkiksi naiseus ei merkitse samanlaisuutta naisten välillä. On otettava huomioon muutkin muuttujat. Lorden aikana jopa naisasialiikkeessä oli totuttu sivuuttamaan se, mite­n mustien naisten kokemus eroa­a valkoisten naisten koke­muksesta.

Audre Lorden mukaan kaikki naiset eivät kärsi samanlaisest­a sorrosta, vaan rakenteellisen sorron työkalut ovat moninaiset ja vaihtelevat, mikä saa myös naiset käyttämään niitä tiedostamattaan toisiaan vastaan. Näin käy esimerkiksi silloin, kun valkoinen feministinen kirjoittaja sivuuttaa ei-eurooppalaisten naisten merkityksen.

Lorden esseiden ja puheiden kokoelmansa Sister O­utsider on voimakas feministisen kirjallisuuden klassikko. Alun perin 1980-luvulla julkaistu teos tuntuu edelleen tärkeältä ja ajankohtaiselta – ikävä kyllä myös siksi, että yhteiskuntiin iskostuneet halveksunnan ja ylenkatseen tavat muuttuvat hitaasti. Lorden tavoittelema kielen ja toiminnan muutos on yhä kesken, vaikka edistystäkin on tapahtunut.