Romahtavan maailman runoutta

Johdatus pimeään sopii korona-ajan lukemiseksi.

runoja
Teksti
Virpi Alanen

Johdatus pimeään sopii eristysajan lukemiseksi. Sen pelkistetty filosofisuus antaa tilaa ajatella.

Runo ruokkii ymmärrystä minuuden, todellisuuden ja olemisen rajoista. Oleellisena näyttäytyy siirtymä valon ja pimeän välillä.

Runon minä julistaa: ”Tämä todellisuus kuuluu minulle. Kutsun muotojen virran sisään.” Runot lähtevät kokoamaan ihmisen itseä alkutekijöistä. Mitä on ihminen ja mitä on hänen todellisuutensa?

Matti Kangaskoski on runoilijana selkeiden, yhden aiheen ympärille rakennettujen mutta ajatushorisontiltaan laajojen teosten tekijä.