Anarkismin puhdasverinen klassikko ilmestyi suomeksi: Mihail Bakunin halusi irti hierarkioista

Erityisasema, perustuu se mille tahansa, korruptoi aina.

anarkismi
Teksti
Jyrki Alenius

Venäläissyntyisen Mihail Bakuninin (1814–1876) Jumala ja valtio on ateismin ja anarkismin puhdasverinen klassikko. Bakuninin mukaan vasta uskonnollisista, yhteiskunnallisista ja taloudellisista hierarkioista puhdistettu ihmiskunta voi saavuttaa vapauden ja sitä kautta täyden ihmisyyden.

Bakuninin ihminen on eläin, eläin jolla on kyky ajatella ja kyky kapinoida. Näitä ominaisuuksia heijastavat talous, tiede ja vapaus.

”Jumala” taas on taloudellisen eliitin luomus, jonka tarkoituksena on pitää massat valtansa alla. Tästä todistaa Bakuninin mukaan se, ”etteivät Kirkko, kaikki Kirkot, niin kristilliset kuin ei-kristilliset ole hengellisen propagandansa ohessa koskaan jättäneet perustamatta kauppakomppanioita voidakseen riistää massoja”.

Sosiaalisen vallankumouksen seurauksena ihmisten välillä vallitseva hierarkisuus ja epätasa-arvo poistuisivat. Bakuninin pamfletti on pamfletti, eikä se tarjoa yksityiskohtaisia selostuksia tarkasta keinovalikoimasta sosiaalisen kumouksen suhteen. Selväksi silti tulee, että ainakaan niihin eivät kuulu kirkko eikä kabaree.

Entä tiede? Mihail Bakunin kannattaa tieteellistä ajattelua, mutta ei tiedemiesvaltaa. Tiede ja tieteellinen tieto eivät ole dogmeja, vaan kehittyvät jatkuvasti. ”Hyväksyn tieteen ehdottoman auktoriteetin, mutta en tiedemiehen erehtymättömyyttä ja kaikkitietävyyttä.”